Νορβηγία, ο ενεργειακός γίγαντας

1

Η χώρα-μέλος της ΕΕ (EEA*) έχει την ευτυχία να μην είναι στην Ευρωζώνη, διατηρώντας τη δική της ανεξάρτητη οικονομική και γεωργική πολιτική – η οποία την προστατεύει επαρκώς, απέναντι στο σύγχρονο επεκτατισμό της γερμανικής κυβέρνησης

Δυστυχώς η Ελλάδα αναγκάσθηκε το 2001 να υιοθετήσει το ευρώ, κυρίως λόγω των υψηλών επιτοκίων δανεισμού της (κατά καιρούς έφταναν ακόμη και τις 10 μονάδες επάνω από τον πληθωρισμό), τα οποία οφείλονταν στο μεγάλο δημόσιο χρέος της.
Βασική «πηγή» του χρέους ήταν δε οι τόκοι, η διαφθορά των πολιτικών της, ως επί το πλείστον εκ μέρους της γερμανικής βιομηχανίας , η νόμιμη φοροδιαφυγή των μεγάλων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων των ξένων πολυεθνικών, καθώς επίσης το λαθρεμπόριο. Έτσι οδηγήθηκε στην παγίδα, εγκλωβισμένη πλέον στο ευρώ, στο χρέος και στα μνημόνια – με πολύ λίγες πιθανότητες να ξεφύγει από το μοιραίο
Συνεχίζοντας η Νορβηγία, το νόμισμα της οποίας θεωρείται ως ένα «ασφαλές λιμάνι» μέσα στη σημερινή παγκόσμια καταιγίδα που απειλεί να καταστρέψει τα πάντα, κατέχει το 50% περίπου των δυτικοευρωπαϊκών αποθεμάτων πετρελαίου – ενώ είναι η τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα του πλανήτη, μετά τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία.
Η εποχή του πετρελαίου για το μικρό αυτό κράτος ξεκίνησε τη νύχτα της 24ης Οκτωβρίου του 1969, όταν από τις γεωτρήσεις που διεξήγοντο ανακαλύφθηκε η πρώτη εκμεταλλεύσιμη πηγή – με αποτέλεσμα μία από τις φτωχότερες χώρες της Β. Ευρώπης, η οποία μέχρι τότε επιβίωνε από την αλιεία, από τη γεωργία και από τη κτηνοτροφία, να γίνει μέσα σε μία νύχτα πάμπλουτη, τόσο λόγω του πετρελαίου, όσο και του φυσικού αερίου, στο οποίο διαθέτει επίσης μεγάλες ποσότητες.
Κατάφερε λοιπόν να επιτύχει ένα «κβαντικό οικονομικό άλμα», ξεπληρώνοντας τα βουνά των εξωτερικών χρεών της – ενώ ανήκει πλέον στις πλουσιότερες χώρες του πλανήτη, με κατά κεφαλήν εισόδημα της τάξης των 65.000 $, με μία από τις ακριβότερες πρωτεύουσες παγκοσμίως, καθώς επίσης με μεγάλες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό. Είναι δε ένα από τα ελάχιστα κράτη με δίδυμα πλεονάσματα, τόσο στον προϋπολογισμό (11,1% το 2014, 18,8% το 2009), όσο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (γράφημα).
.

.
Τα παραπάνω έχουν συνοδευθεί από μία ραγδαία ανάπτυξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όσον αφορά τις υπηρεσίες – με την ευημερία της χώρας να βασίζεται σε ένα μοναδικό μείγμα πρώτων υλών, σε συνδυασμό με την αποδοτική χρήση τους (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υδροηλεκτρικό ρεύμα, αλιεία και ξυλεία).
Περαιτέρω, λόγω του υψηλού όγκου και της ισχυρής εξάρτησης της χώρας από τα έσοδα της βιομηχανίας πετρελαίου, καθώς επίσης φυσικού αερίου, σε συνάρτηση με τις μεγάλες διακυμάνσεις που παρουσιάζονται στις τιμές ενέργειας διαχρονικά, τα οικονομικά της μεγέθη υπολογίζονται με τους ονομαζόμενους «ηπειρωτικούς δείκτες» – με αυτούς δηλαδή χωρίς τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
Με το συγκεκριμένο κριτήριο, το «ηπειρωτικό ΑΕΠ» αυξήθηκε κατά 2,6% το 2014, ενώ το συνολικό κατά 2,1% – έχοντας υπερκαλύψει τη μεγάλη πτώση του 2010 (γράφημα). Προφανώς κάτι ανάλογο θα έπρεπε να είχε υιοθετήσει και η Ρωσία, έτσι ώστε να αναπτύσσεται και στους υπόλοιπους κλάδους – οπότε να ξεφύγει από το χαρακτηρισμό της ως μια «οικονομία Potemkin», λόγω της οποίας ηττήθηκε κατά κράτος από τις οικονομικές επιθέσεις της Δύσης (άρθρο).
.

.
Συνεχίζοντας, το 1990 η Νορβηγία ίδρυσε ένα επενδυτικό κεφάλαιο, μέσω του οποίου τα καθαρά έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο τοποθετούνται στο εξωτερικό – με τη σημερινή αγοραστική αξία του (2014) να είναι της τάξης των 4,3 τρις ΝΟΚ (περί τα 500 δις €), γεγονός που το κατατάσσει στα μεγαλύτερα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια του πλανήτη.
Με βάση τους κανόνες που έχουν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση της χώρας, μόνο το 4% ετήσια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προϋπολογισμό, κατά ανώτατο όριο. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η εξασφάλιση της ωφέλειας των επομένων γενεών, από τον ενεργειακό πλούτο της Νορβηγίας – καθώς επίσης η διατήρηση του οικονομικού και παραγωγικού της ιστού, έτσι ώστε να μην καταρρεύσει, λόγω των εσόδων από το πετρέλαιο (όπως δυστυχώς έκανε η Ελλάδα, «παρατώντας» τη γεωργία και τη βιομηχανία, όταν ξεκίνησε η τουριστική της ανάπτυξη).

Οι εξαγωγές ενέργειας της χώρας το 2013 ήταν της τάξης του 21,5% του ΑΕΠ ενώ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαϊκών προϊόντων, συμμετείχαν με 60% στις συνολικές εξαγωγές. Λόγω δε των σταθερών εσόδων από την το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, το δημόσιο χρέος της είναι ελάχιστο (29,5% του ΑΕΠ το 2014), με τα ενεργειακά αποθέματα της να είναι αρκετά για πολλά χρόνια.

Εν τούτοις, η Νορβηγία καταναλώνει πολύ μικρές ποσότητες αφού, συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, έχει το υψηλότερο μερίδιο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επίσης στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος – όπου, λόγω των πλούσιων υδάτινων πόρων της, καθώς επίσης των υψομετρικών διαφορών, καλύπτει το 95% των αναγκών της σε ηλεκτρισμό από υδροηλεκτρικά εργοστάσια.
.
Οι σημαντικότεροι κλάδοι της χώρας, εκτός της ενέργειας
Η χώρα κατέχει το 50% του αποθηκευτικού δυναμικού σε νερό της Ευρώπης, οπότε έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε έναν σημαντικό δυνητικό προμηθευτή εναλλακτικής ενέργειας, όταν υιοθετηθούν οι «ανανεώσιμες πηγές» από την ΕΕ – ενώ μέχρι το 2020 σχεδιάζεται η λειτουργία ενός «καλωδίου υψηλής τάσης» που θα συνδέει τη Νορβηγία με τη Γερμανία. Μέτοχοι είναι δύο νορβηγικές εταιρείες δικτύων, καθώς επίσης η γερμανική τράπεζα ανοικοδόμησης (Kfw) – όπου η συμφωνία υπεγράφη στις 10.02.2015.
Περαιτέρω, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, διαθέτει το μεγαλύτερο δυναμικό παραγωγής αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη – αν και το μερίδιο της αιολικής ενέργειας στην ηλεκτροδότηση της είναι μόλις 1%. Εκτός αυτού, η παραδοσιακά ναυτιλιακή Νορβηγία ελέγχει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους στον πλανήτη – με 1.328 δηλωμένα πλοία στο εσωτερικό και εξωτερικό, έκαστο των 100 «κόρων» ολικής χωρητικότητας.
Παρά το ότι δεν επιδοτείται η αλιεία, η Νορβηγία είναι ένας εκ των μεγαλύτερων εξαγωγέων παγκοσμίως στα θαλασσινά, έχοντας εξάγει το 2014 θαλασσινούς «μεζέδες» αξίας 68,8 δις ΝΟΚ (7,6 δις €) – με το μερίδιο των θαλασσινών προϊόντων να είναι μόλις το 6% των συνολικών εξαγωγών της Νορβηγίας.
Η γεωργία προστατεύεται από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, δεν συμμετέχει στην κοινή αγροτική αγορά της ΕΕ, ενώ οι αγρότες της εισπράττουν το 63% των εισοδημάτων τους από τις κρατικές επιδοτήσεις – το υψηλότερο ποσοστό διεθνώς, ακολουθούμενη από την Ελβετία (57%), από την Ιαπωνία (56%), καθώς επίσης από τη Νότια Κορέα (54%). Υπάρχουν 42.876 αγροτικές επιχειρήσεις, με τη χρησιμοποιούμενη έκταση να φτάνει τα 9,6 εκ. εκτάρια (το 3% της συνολικής).
Συνεχίζοντας, ο τουρισμός στη Νορβηγία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, απασχολώντας 109.000 εργαζομένους (ο συνολικός πληθυσμός της χώρας είναι 5,16 εκ., ο μισός δηλαδή της Ελλάδας) – ένα ποσοστό που αντιστοιχεί στο 6% του συνόλου. Αντίθετα, ο τραπεζικός της τομέας είναι σχετικά μικρός αλλά ισχυρός, καθώς επίσης σωστά κεφαλαιοποιημένος – με τις σκανδιναβικές τράπεζες να τον ελέγχουν σχεδόν απόλυτα.
Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία είναι πολύ σημαντικός, αποτελώντας ένα από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της Νορβηγίας – με τις βασικότερες επιχειρήσεις να ευρίσκονται στα χέρια του δημοσίου, είτε εξ ολοκλήρου, είτε πλειοψηφικά.
Οι μεγαλύτερες είναι η ενεργειακή Statoil (κρατική συμμετοχή στο 67%), η παραγωγός ενέργειας Statkraft (100%), η εταιρεία δικτύων Statnett (100%), η τηλεπικοινωνιακή Telenor (54%), η επιχείρηση λιπασμάτων Yara (36,2%), καθώς επίσης η εταιρεία πολεμικού εξοπλισμού Kongsberg Gruppen (50,001%).
.
Η παγκόσμια κρίση
Περαιτέρω, η παγκόσμια κρίση έχει δημιουργήσει προβλήματα και στη Σκανδιναβία, παρά το ότι κατάφερε τα τελευταία χρόνια να αποφύγει τη «μόλυνση» της από την ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Όμως, από τις αρχές του 2013, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί – με τη Νορβηγία, το πλέον σίγουρο «λιμάνι» της, να απειλείται με στασιμότητα, αν και την έχει αποφύγει μέχρι σήμερα.
Ένας από τους λόγους της μειωμένης ανάπτυξης της χώρας είναι ο περιορισμός της εσωτερικής κατανάλωσης – γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των τιμών των ακινήτων (άρθρο), σε συνδυασμό με το πολύ υψηλό ιδιωτικό χρέος (κάτι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει στη Σουηδία, στη Φιλανδία, η οποία ευρίσκεται ήδη σε ύφεση, στην Ολλανδία και αλλού).
Η αγορά ακινήτων έχει πάψει πλέον να κινείται, ενώ τα χρέη των νοικοκυριών ευρίσκονται ήδη στο 200% των εισοδημάτων – συνεχίζοντας την αυξητική τους πορεία, όπως συμπεραίνεται από τα δάνεια των τραπεζών στον ιδιωτικό τομέα.
.

.
Ο επόμενος βασικός λόγος είναι η κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου, η οποία δημιουργεί γενικότερα προβλήματα στην οικονομία της χώρας – αφού επένδυε μεγάλα ποσά στον τομέα, τα περασμένα χρόνια. Με δεδομένο δε το ότι, οι πετρελαϊκές εταιρείες σχεδιάζουν να μειώσουν τις επενδύσεις τους κατά 14%, δεν είναι εύκολο να αποφευχθεί η ύφεση – αν και υπολογίζεται ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 1%.
Σε κάθε περίπτωση, ήδη 10.000 Νορβηγοί, το 10% περίπου των συνολικά εργαζομένων στον πετρελαϊκό κλάδο, έχουν χάσει τις θέσεις εργασίας τους – ενώ η χώρα φαίνεται πως αποφάσισε να συμμετέχει στον παγκόσμιο συναλλαγματικό πόλεμο, υποτιμώντας το νόμισμα της για να είναι περισσότερο ανταγωνιστική στις εξαγωγές, εισάγοντας λιγότερα.
Παρά το ότι είναι δε αρκετά πλούσια, οι εισοδηματικές διαφορές μεταξύ των Πολιτών της δεν είναι μικρές – με δυσμενή αποτελέσματα για την κοινωνική συνοχή της. Φυσικά δεν συγκρίνεται με τις άλλες χώρες, οι οποίες έχουν λεηλατηθεί από το χρηματοπιστωτικό τέρας μέσω της ποσοτικής διευκόλυνσης των τελευταίων ετών. Εν τούτοις, θα μπορούσε να έχει μία καλύτερη αναδιανομή εισοδημάτων, η οποία θα εξασφάλιζε ιδανικές συνθήκες σε όλους τους Πολίτες της.

Analyst Team

*Η χώρα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (EEA), κάτι που ουσιαστικά την καθιστά μέλος της Ε.Ε. στα πλαίσια των εμπορικών σχέσεων που αναπτύσσει, αφού διέπεται από τους ίδιους ακριβώς νόμους και κανονισμούς με τα υπόλοιπα μέλη.

analyst.gr
ksipnistere.com

Για ποιά ρήξη ομιλεί ο ποιητής;

Της Παναγιώτας Μπλέτα
3e17b-dog2bby2boktana2bfor2bmy2bpillow2bbook
Στο Παρίσι, το Βερολίνο και τη Ρώμη θα ταξιδέψει ο επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, προκειμένου να σφυγμομετρήσει τα πράγματα σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα, να καταγράψει συμμαχίες και να ηρεμήσει τα πνεύματα, μετά τις συνεχείς πιέσεις που ασκούνται στην Ελλάδα να καταρρίψει τις κόκκινες γραμμές που έχει βάλει για να επιτευχθεί συμφωνία.

Προσπαθεί να μετρήσει απώλειες ο εκτελεστικός παράγοντας της πολιτικής του καλά ριζωμένου κεφαλαίου, καθώς έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα άφηνε στο χάος τη δυτική συμμαχία.

Αλαλιάζουν οικονομικοί παράγοντες σε Ελλάδα και εξωτερικό, βλέποντας τα καρτέλ της πολιτικής τους δύναμης να καταρρέουν αδύναμα, μπροστά σε ένα μικρόσωμο Δαυίδ, που έχει την τόλμη να τα βάλει μαζί τους και να απειλεί με αξιώσεις την κυριαρχία τους.

Αυτές οι δισυπόστατες δυνάμεις που προσπαθούν να σώσουν τον κόσμο δανείζοντας και τοκίζοντας την ίδια τη δύναμη του, αξιώνουν επίσης να μπουν στην κρεατομηχανή, αυτοί που όχι μόνο αμφισβητούν το οικονομικό πλαίσιο που αυτές δημιούργησαν για να στηρίξουν τις πολιτικές τους, αλλά μπορούν και τεχνοκρατικά να το γκρεμίσουν αφήνοντας μια γεύση αηδίας για τις οικονομικές αμπελοφιλοσοφίες που εχθρεύονται τον ίδιο τον άνθρωπο.

Στην Ελλάδα που γεννήθηκαν οι περισσότερες επιστήμες, καμία από αυτές δεν θεωρούνταν έγκυρη αν δεν ήταν συμβατή με την εξέλιξη του ανθρώπου.

Δυστυχώς σήμερα τη σκυτάλη έχουν πάρει πληρωμένοι σοφοί, ενώ οι επιστήμες χρησιμοποιούνται για να περιχαρακώσουν το μέλλον της ανθρωπότητας και για να βάλουν εισιτήριο στις ζωές μας, να τις βιώνουμε ως θεατές.

Μην μας εξάπτει λοιπόν την φαντασία, ότι όλο το πανηγύρι γίνεται για το εργασιακό –ασφαλιστικό και τις ιδιωτικοποιήσεις.

Μετά από έναν εξουθενωτικό μαραθώνιο διαπραγματεύσεων αποκαλύπτονται τελικά τα πραγματικά κίνητρα των εταίρων και των εύστοχων δανεισμών τους.

Μετά την Ευρωπαική Επιτροπή άρχισε και το ΔΝΤ να ξερνάει την αλήθεια και προσπαθεί να οριοθετήσει τις αλλαγές σε εργασιακό και ασφαλιστικό.

Και διερωτώμαι, πως μπορεί να ωφελήσει το ΔΝΤ, η φθηνή εργασία και η χαμηλή ασφάλιση στην Ελλάδα;;;

Βεβαίως και μπορεί, όταν κοινή συνισταμένη και των δύο, Ευρώπης και ΔΝΤ, είναι να μπουκάρει το ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες/αγορές της Ευρώπης αξιοποιώντας το χαμηλό κόστος εργασίας, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του. Δύο οι στόχοι λοιπόν :

Να εκποιηθεί όλος ο εθνικός πλούτος σε τιμές πλειστηριασμού
Να σέρνουν το άρμα των ξένων πολυεθνικών ανθρώπινα υποζύγια, που θα τρέφονται ελάχιστα.
Αν κάποιος, μετά από όλα αυτά, θεωρεί πως δεν πρέπει να υπάρχουν κόκκινες γραμμές στις διαπραγματεύσεις της Κυβέρνησης με την ΕΕ, τότε δεν λογίζεται μόνο ανθέλληνας αλλά και υπάνθρωπος…

Η ρήξη υφίσταται ήδη κυρίες και κύριοι. Η ρήξη έγκειται, στο ότι θέλουμε να ζήσουμε ανθρώπινα και μας το στερούν. Η ρήξη έγκειται, στο ότι μας δανείζουν χρήματα, για να τους επιτρέψουμε να διαχειρίζονται την εμπορική μας ετικέτα.

Ας μπουν λοιπόν τα ερωτήματα στην πραγματική τους διάσταση στις δημοσκοπήσεις: -Πόσοι από εμάς επιθυμούν να συνεχίσουν να ζουν με τις παρούσες συνθήκες και πόσοι όχι ;

Πόσοι από εμάς αντέχουν να ζουν με τις παρούσες συνθήκες και πόσοι όχι;
Πόσοι από εμάς πεθαίνουν κάτω από τις παρούσες συνθήκες και πόσοι όχι;
Και όταν τα αποτελέσματα βγουν στη δημοσιότητα και η σύνθεση αποκαλύψει αυτό που όλοι φοβούνται, θα έχει κατονομασθεί και η έννοια της ρήξης. Τα υπόλοιπα είναι απλώς «πληρωμένες πεποιθήσεις»…

Πηγή: http://anemosantistasis.blogspot.com/2015/05/blog-post_22.html#ixzz3ZLRJqqbZ

olympia.gr

Το παραμύθι του Πορτογαλικού success story

170424-portflag35
H Ελλάδα απέτυχε διότι δεν εφάρμοσε τις μεταρρυθμίσεις, η Πορτογαλία πέτυχε γιατί τις τήρησε ευλαβικά και τώρα αποπληρώνει πρόωρα τα χρέη της στο ΔΝΤ και βγαίνει υπερηφάνως από τα Μνημόνια: Κάπως έτσι ξετυλίγεται το αγαπημένο παραμύθι Βερολίνου, Βρυξελλών και λοιπών εμπνευστών της ευρωπαϊκής λιτότητας – ένα παραμύθι όμως που έρχεται να αποδομήσει πλήρως η ανάλυση…
της οικονομικής ιστoσελίδας zerohedge.

Μια ματιά στους αριθμούς και τα γεγονότα αρκεί, λέει η zerohedge, για να αποδείξει ότι η Πορτογαλία δεν είναι λιγότερο χρεοκοπημένη από την Ελλάδα. Το δημόσιο χρέος της Πορτογαλίας, στο 124% του ΑΕΠ, μπορεί να είναι χαμηλότερο από εκείνο της Ελλάδας. Ομως, το δημόσιο χρέος δεν είναι παρά μόνον ένα – σημαντικό έστω – τμήμα της συνολικής εικόνας του χρέους.
Σε μέσο επίπεδο, το συνολικό χρέος της Πορτογαλίας φθάνει στο 381% του ΑΕΠ εάν συμπεριληφθεί και το ιδιωτικό χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων – είναι δηλαδή κατά πολύ υψηλότερο από εκείνο της Ελλάδας που φθάνει στο 286% του ΑΕΠ.

Ως εκ τούτου, ενώ τα προβλήματα της Ελλάδας εστιάζονται κυρίως στο κρατικό χρέος, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει υπερβολικά υψηλό χρέος και στους τρεις τομείς της οικονομίας.

Ενα χρέος που αυξάνεται

Την ίδια στιγμή, το χρέος συνεχίζει να αυξάνεται με ρυθμούς ταχύτερους από εκείνους της ανάπτυξης της πορτογαλικής οικονομίας. Ανάμεσα στο 2008 και το 2013, το μέσο χρέος της χώρας αυξήθηκε κατά 69%. Προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτός ο ρυθμός αύξησης του χρέους, ο δημόσιος τομέας μόνον θα έπρεπε να εμφανίζει ετήσια πλεονάσματα της τάξης του 3,6%.

Με δεδομένη τη συνολική κατάσταση της πορτογαλικής οικονομίας και τα προβλήματα υπερχρεώσης του ιδιωτικού τομέα, αυτός ο στόχος είναι απολύτως ανέφικτος. Και μόνον η προσπάθεια, δε, για να επιτευχθεί θα οδηγούσε την οικονομία σε οξεία ύφεση.

Υπό αυτά τα δεδομένα είναι κάτι περισσότερ από εντυπωσιακό το γεγονός ότι η γερμανική Βουλή ψήφισε ομόφωνα υπέρ της πρότασης της Πορτογαλίας να αποπληρώσει πρόωρα τα δάνειά της στο ΔΝΤ.

Τα μέλη της γερμανικής Βουλής ωστόσο υπερψήφισαν με μεγάλη ευχαρίστηση. Γιατί; Εν μέσω των σκληρών διαπραγματεύσεων με τη νέα ελληνική κυβέρνηση για την επέκταση του ελληνικού προγράμματος, ήταν μια καλοδεχούμενη ευκαιρία για να υποστηρίζουν ότι, όντως, η ευρωπαϊκή συνταγή της λιτότητας κόντρα στην κρίση αποδίδει, λειτουργεί και φέρνει αποτελέσματα.

Για την Πορτογαλία ήταν μια καλή συμφωνία, επειδή θα αντικαταστήσει το σχετικά ακριβό χρήμα που δανείζεται από το ΔΝΤ με επιτόκιο κοντά στο 4%, με φθηνότερο δανεισμό από τις αγορές. Ομως, η δυνατότητα της Πορτογαλίας να αναχρηματοδοτηθεί από τις αγορές δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως πραγματική ένδειξη επιτυχίας του πολιτικού μίγματος που ακολουθεί η Ευρώπη.

Με δεδομένο το γεγονός ότι οι πιστωτές της χώρας είναι κυρίως ξένοι, η Πορτογαλία δεν μπορεί να ξεφορτωθεί πραγματικά τα χρέη της. Και δεν μπορεί επίσης να πετύχει πραγματική ανάπτυξη αποσυνδέοντάς την από το πρόβλημα του χρέους. Υποθέτοντας ότι θα επιτυγχάνει πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών της τάξης του 0,9% (όπως έγινε το 2013) θα χρειαστεί 128 χρόνια για να αποπληρώσει όλα τα χρέη της προς τους ξένους πιστωτές.

Οι πικρές αλήθειες για την Πορτογαλία

Ακόμη κι αν μπει στην άκρη το χρέος, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει κι άλλες τεράστιες προκλήσεις: Εχει το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων στην ευρωζώνη, καλείται να αντιμετωπίσει την μαζική φυγή των νέων της προς άλλες χώρες, το εργατικό της δυναμικό διαθέτει το χαμηλότερο ποσοστό προσόντων και εξειδίκευσης στην Ευρώπη, ενώ εμφανίζει και τα χαμηλότερα ποσοστά παραγωγικότητας.

Με μόλις 9 πατέντες καινοτομίας ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους, η Πορτογαλία είναι σε καλύτερη σειρά κατάταξης από την Ελλάδα (με 4 πατέντες ανά ένα εκατομμύριο). Ωστόσο, βρίσκεται μακράν πίσω από χώρες όπως η Ιταλία με 70 και η Γερμανία με 277. Οπότε, θα κυνηγήσει την ανταγωνιστικότητα μόνο μέσα από τις χαμηλές τιμές; Είναι ένας στόχος μάλλον δύσκολος για μια ευρωπαϊκή χώρα με τόσο υψηλά επίπεδα χρέους.

Οπότε, προκύπτουν δύο συμπεράσματα. Πρώτον, η Πορτογαλία δεν θα καταφέρει ποτέ να εξυπηρετήσει πραγματικά το χρέος της. Δεύτερον, το γεγονός ότι έχει πρόσβαση στις αγορές είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά και μόνον των πολιτικών της ΕΚΤ και όχι αποτέλεσμα επιτυχημένων μακροοικονομικών και μικροοικονομικών πολιτικών εντός της Πορτογαλίας. Πού όμως μπορεί να οδηγήσει αυτό;

Μια λύση τύπου Ελλάδας;

Μέχρι στιγμής, ο Ελληνας υπουργός Οικονομικών Γιανης Βαρουφάκης είναι μια από τις ελάχιστες φωνές που ζητούν ανοιχτά απ’ ευθείας χρηματοδότηση από την ΕΚΤ. Η πρότασή του να αγοράζει η ΕΚΤ κρατικά ομόλογα και να τα ανταλάσσει με μηδενικού επιτοκίου perpetual bonds (ομόλογα στο διηνεκές) φαίνεται να είναι πολύ δημιουργική για να γίνει ευρέως αποδεκτή.
Οσο υψηλότερα ανεβαίνει το επίπεδο χρέους των ευρωπαϊκών κρατών που πλήττονται από την κρίση – κι αυτό είναι απλά μαθηματικά – τόσο πιο προφανές γίνεται ότι αυτό το χρέος βρίσκεται εκτός ελέγχου. Ως εκ τούτου η πίεση προς την ΕΚΤ να «τακτοποιήσει» το πρόβλημα θα γίνεται σαρρωτική.

Μιλώντας για την Ελλάδα, η κυρίαρχη άποψη στα media είναι πως, χάρις στην επέκταση του ευρωπαϊκού προγράμματος, «η χρεοκοπία της χώρας αποφεύχθηκε». Αυτό φυσικά είναι ανόητο.
Εκείνο που μετατέθηκε δεν είναι η χρεοκοπία αυτή καθαυτή, αλλά μόνον η επίσημη κήρυξη της ελληνικής χρεοκοπίας. Οταν η Ελλάδα θα ξεμείνει από χρήματα, δεν θα πρόκειται απλώς για ενα προσωρινό πρόβλημα ρευστότητας (όπως το εμφανίζουν τα media ) αλλά για την ανοιχτή κήρυξη ενός ήδη γνωστού και δεδομένου γεγονότος.

Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούν όλοι πως ακριβώς το ίδιο ισχύει και για την Πορτογαλία.

Από tvxs
greki-gr.blogspot

Η Γερμανία να διδαχθεί από το παρελθόν της….


διαπλοκη
«Στην ελληνική κρίση, η Γερμανία θα πρέπει να διδαχθεί από το δικό της δημοσιονομικό παρελθόν» τονίζεται σε άρθρο του Χάρολντ Μέιρσον στην εφημερίδα Ουάσινγκτον Ποστ.

Όπως αναφέρεται, «τόσο για λόγους στρατηγικής, όσο και οικονομικούς, θα αποτελούσε καταστροφή για τη Γερμανία εάν η Ελλάδα υποχρεωνόταν στην αποκήρυξη των χρεών της και στην έξοδό της από την Ευρωζώνη, καθώς μία τέτοια κίνηση θα απειλούσε την ίδια την ύπαρξη της νομισματικής ένωσης».

«Η νέα ελληνική κυβέρνηση αντιπροσωπεύει, το λιγότερο, τη ρήξη με την πρότερη κακοδιαχείριση της Ελλάδας, όπως είχε πράξει και η κυβέρνηση του Αντενάουερ ως προς εκείνη του Χίτλερ. Οι πρώτοι διορισμοί σηματοδοτούν μία καινοφανή εξέλιξη στη διακυβέρνηση της Ελλάδας, τη μάχη κατά της διαφθοράς και του ευνοιοκρατικού καπιταλισμού που διαβρώνουν εδώ και χρόνια την οικονομία της χώρας» προστίθεται.

Σύμφωνα με το άρθρο της αμερικανικής εφημερίδας, «η Γερμανία, μολονότι έχει κατανοήσει τα διδάγματα από τα λάθη που διέπραξε τον 20ο αιώνα, δεν φαίνεται να διδάσκεται από το κόστος που ενέχει η προσκόλληση στη δημοσιονομική ορθοδοξία, παρά το γεγονός ότι η ευημερία της οφείλεται στην απόφαση των αντιπάλων της κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο που επέτρεψε στη μεταπολεμική Δ. Γερμανία να διαγράψει το ήμισυ των χρεών της.

Μετά την κατάρρευση του 2008, η Γερμανία, ως η κυρίαρχη οικονομία της Ευρώπης και η σημαντικότερη πιστώτρια χώρα, υποχρέωσε τις χώρες της μεσογειακής Ευρώπης και κυρίως την Ελλάδα να λεηλατήσουν τις ίδιες τις οικονομίες τους για να αποπληρώσουν τα χρέη τους».

Στη συνέχεια, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζεται ότι «η επιμονή της Γερμανίας οδήγησε στη συρρίκνωση της Ελλάδας στο επίπεδο της Μεγάλης Ύφεσης των ΗΠΑ. Η ανεργία εκτινάχθηκε στο 25%, ενώ η νεανική ανεργία ξεπέρασε το 50%, η οικονομία βυθίστηκε κατά 26% και η κατανάλωση κατά 40%.

Το χρέος ανήλθε στο 175% του ΑΕΠ, ενώ τα κεφάλαια από τα δάνεια που παραχώρησαν η Γερμανία και τα άλλα κράτη στην Ελλάδα, δόθηκαν, είτε για την κάλυψη των επιτοκίων, είτε για την αποπληρωμή παλαιότερων δανείων. Μόλις το 11% εξ΄αυτών δόθηκε πραγματικά στην ελληνική κυβέρνηση. Δεν προκαλεί, λοιπόν, έκπληξη ότι οι Έλληνες ψηφοφόροι επέλεξαν μία νέα κυβέρνηση, η οποία διεκδικεί την επαναδιαπραγμάτευση του χρέους.

Οι αξιωματούχοι της Γερμανίας και της ΕΕ αντέδρασαν σθεναρά στις όποιες αλλαγές. Ευτυχώς για τη Γερμανία, οι δικοί της πιστωτές είχαν υιοθετήσει διαφορετική στάση μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη συμφωνία του Λονδίνου για το χρέος, το 1953, 20 κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, που είχαν δανείσει χρήματα στη Γερμανία κατά την προναζιστική Δημοκρατία της Βαϊμάρης και μετά το 1945, συμφώνησαν να μειώσουν το χρέος της Δ. Γερμανίας κατά το ήμισυ.

Επιπλέον, συμφώνησαν ότι η αποπληρωμή του δεν θα προέρχεται από τις κυβερνητικές δαπάνες, αλλά αποκλειστικά από τις εξαγωγές. Με τη συγκατάθεση όλων των μερών, η συμφωνία του Λονδίνου και οι διαδοχικές τροποποιήσεις της, κατέστησαν τη Γερμανία ισότιμη με τους πιστωτές της, διαθέτοντας τη δυνατότητα, την οποία χρησιμοποίησε κατά καιρούς, να απορρίπτει τους όρους των πιστωτών και να εμμένει σε νέες διαπραγματεύσεις».

Καταλήγοντας, ο αρθρογράφος σημειώνει ότι «ο κόσμος θα ήταν ένα καλύτερο μέρος, αν οι Γερμανοί γνωρίζαν την ιστορία τους».

http://topontiki.gr/article/94597
olympia.gr

Κάντε κάτι να λυθεί πραγματικά το πρόβλημα


images
Αξιότιμα μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων
Ονομάζομαι Φλωράς Γιώργος και είμαι Έλληνας πολίτης, επιχειρηματίας και μέλος του ΔΣ του μεγαλύτερου Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας). Διαπιστώνω ότι έχετε τεράστιο ενδιαφέρον για τις εκλογές στην χώρα μου και ειδικά για το κατά πόσο θα παραμείνει στην εξουσία η παρούσα Κυβέρνηση ώστε η Ελλάδα «να παραμείνει στον σωστό δρόμο».

Ξεκαθαρίζοντας εξαρχής ότι δεν υποστηρίζω το αριστερό κόμμα που προηγείται στις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, θα ήθελα να σας πω ορισμένα ζητήματα από την πλευρά των δυστυχισμένων πολιτών της Ελλάδας.
Ναι, έχουμε μεγάλο δημόσιο χρέος που αδυνατούμε να εξοφλήσουμε. Ανάλογες καταστάσεις αντιμετώπισαν πολλές χώρες στο παρελθόν, ανάμεσά τους και η Γερμανία πριν μερικές δεκάδες χρόνια. Αν θυμάμαι καλά όμως τότε της χάρισαν το χρέος επειδή αδυνατούσε να το εξοφλήσει. ΠΑΡΟΤΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙΧΑΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ.
Ναι, έχουμε ευθύνη ως πολίτες για την δημιουργία του Δημοσίου χρέους. Ανάλογη ευθύνη έχουν και άλλοι λαοί της Ευρώπης για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι δημοκρατικά εκλεγμένες ηγεσίες τους, όπως οι Γερμανοί στην περίοδο του Χίτλερ.
Ναι, η Ελλάδα ήταν εξαιρετικά λάθος οργανωμένη, με τεράστιες δυσλειτουργίες και χρειαζόταν σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Θα ήθελα να σας θυμίσω όμως ότι για εμάς τους Έλληνες, τους πολλούς πολίτες και όχι την διεφθαρμένη εξουσία μας, η Ελλάδα ελεγχόταν συστηματικά για τις πρακτικές της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύαμε ακράδαντα ότι αυτά που γινόντουσαν είχαν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φανταζόμασταν ότι αυτή η Ένωση που όλοι (και εσείς μαζί) ονειρευόμαστε δεν θα επέτρεπε στα λαμογια που μας Κυβερνούσαν να διαλύσουν τόσο πολύ την χώρα μας. Εμείς βλέπαμε τον μικρόκοσμό μας και ήμασταν ικανοποιημένοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που έβλεπε ολόκληρη την εικόνα που ήταν για να μας συμμαζέψει επί δεκαετίες? Η Ευρωπαϊκή Ένωση που αγκαλιαζόταν συστηματικά με τους ηγέτες μας κάθε τρεις και λίγο που ήταν? Δεν ήξερε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ή ήξερε αλλά έκλεινε τα μάτια?
Που ήταν επί δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ελέγξει τις άθλιες ελληνικές τράπεζες που δάνειζαν το καταχρεωκοπημενο ελληνικό δημόσιο επειδή οι διοικήσεις τους τα «έβρισκαν» με τις διεφθαρμένες ελληνικές κυβερνήσεις?
Ξέρετε πολύ καλά ότι μεγάλο μέρος από τα χρήματα που οι Έλληνες «σπατάλησαν» πήγε σε πολυεθνικές επιχειρήσεις με έδρα τις χώρες σας. δεν είναι τυχαίο ότι από το 2000-2011 οι εισαγωγές μας ήταν 554 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 322 δις ευρώ από βασικές Ευρωπαϊκές χώρες (GERMANY €70 δις, ITALY €66 δις, FRANCE €33 δις, NETHERLANDS €30 δις, UK €22 δις, SPAIN €20 δις, BELGIUM €20 δις κλπ)
Που ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν την δεκαετία του 2000-2010 τα καρτέλ λήστευαν τους Έλληνες καταναλωτές πουλώντας τα προϊόντα τους 40-50% ακριβότερα από ότι στις χώρες σας? Είναι τυχαίοι ότι την ληστεία την έκαναν εταιρείες από Ευρωπαϊκές χώρες σε μεγάλο βαθμό (βλ. SIEMENS κλπ). Τότε γιατί δεν μιλούσαν οι «φίλοι» μας οι Ευρωπαίοι? Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι τα χρήματα των Ελλήνων, που «ξόδευαν τα δανεικά», ήταν ωραία μεροκάματα για πολλούς ευρωπαίους εργαζομένους.
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
Βλέπω με αγωνία Ευρωπαίους ηγέτες να κάνουν παρέμβαση στην χώρα μου για το τι πρέπει να ψηφίσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω το εξής.
Σήμερα δυο κόμματα που ήταν επί καιρό στα άκρα συγκεντρώνουν ποσοστό στις δημοσκοπήσεις περίπου 45%. Πριν 3 χρόνια το ποσοστό τους ήταν μόλις 5%. Δεν αναρωτιέστε τι έχει συμβεί?
Δεν θα το αναλύσω. Απλά θα σας πω την λύση, μήπως ενημερώσετε κάποιους από αυτούς που κάνουν παρεμβάσεις στα εσωτερικά μας να πιέσουν σε άλλη κατεύθυνση.
Σήμερα 3.000.000 Έλληνες είναι ανασφάλιστοι (με βάση τις εντολές σας) και τρέμουν καθημερινά τι θα γίνει αν τους συμβεί κάτι σε αυτούς ή την οικογένειά τους. Εσείς πιστεύετε την διεφθαρμένη Κυβέρνηση της Ελλάδας ότι καλύπτονται στα νοσοκομεία οι ανασφάλιστοι. Εμείς ξέρουμε ότι αυτό είναι ψέμα. Το ξέρουν και τα 3.000.000 ανασφάλιστοι. ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
Σήμερα 350.000 μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες (από ο σύνολο των 500.000) χρωστάνε τις εισφορές τους στο ασφαλιστικό τους ταμείο, η συντριπτική πλειοψηφία λόγω αδυναμίας. Η Κυβέρνηση (με βάση τις εντολές σας) τους κάνει κατάσχεση στο σπίτι τους και τους στέλνει φυλακή. ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
Σήμερα 1.500.000 Έλληνες είναι άνεργοι, το 75% περισσότερο από ένα χρόνο. Οι προοπτικές είναι δραματικές. Οι εξαγωγές της Ελλάδας αντί να αυξάνονται (με βάση τον σχεδιασμό που εσείς κάνατε) μειώνονται και δεν υπάρχει καμία ελπίδα. ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
Σήμερα περίπου 250.000 μικρομεσαίοι επιχειρηματίες έχουν πέσει έξω λόγω της κρίσης και δεν έχουν δυνατότητα να ξεκινήσουν και πάλι μια νέα επιχείρηση, με βάση την ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί σε όλη την Ευρώπη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, πρακτικά, φυλακισμένοι και έχουν πρόβλημα να ζήσουν τις οικογένειές τους. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι στις χώρες σας έχουμε σειρά πτωχεύσεων τα έτη 2008-2012, πχ Γερμανία 153.410, Αυστρία 32.693, Αγγλία 89.859, Ιταλία 48.096. Αυτούς τι τους κάνατε, τους κρεμάσατε? Τους φυλακίσατε όλους? ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
Σήμερα 3.000.000 Έλληνες οφείλουν στην εφορία τους δυσβάσταχτους φόρους που βάζει η Κυβέρνηση για να βγει το πρόγραμμα που εσείς έχετε χαράξει. Επειδή οφείλουν στην εφορία το Κράτος τους κατάσχει περιουσιακά στοιχεία. Πιστεύετε ότι όλοι αυτοί είναι απατεώνες? ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
Σήμερα τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται είναι πάρα πολλά και οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει να παίρνουν τα σπίτια. Οι άνθρωποι μένουν στον δρόμο και είναι απελπισμένοι αφού δεν έχουν ούτε δουλειά. Μάλλον δεν ξέρετε τι σημαίνει να έχεις οικογένεια και να βλέπεις μπροστά σου ότι θα μείνεις στον δρόμο και δεν θα έχεις να ταΐσεις τα παιδιά σου. ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
Σήμερα ο Έλληνας δεν μπορεί να προσφύγει στην Δικαιοσύνη και να βρει το δίκιο του λόγω του πολύ υψηλού κόστους που η Κυβέρνηση έχει καθιερώσει (με βάση τις εντολές σας). Άρα ο Έλληνας έχει χάσει και την τελευταία του ελπίδα να βρει το δίκιο του, από την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη. ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
Τώρα αν νομίζετε ότι όλοι οι παραπάνω Έλληνες ανήκουν στην κατηγορία των απατεώνων, καλά κάνετε και επιμένετε όπως επιμένετε. Αν νομίζετε όμως ότι όλοι αυτοί νοιάζονται αν αύριο καταρρεύσουν οι τράπεζες στην Ελλάδα είστε γελασμένοι. Κανείς τους δεν έχει ούτε ένα ευρώ στην τράπεζα. Αν νομίζετε ότι νοιάζονται αν θα πεινάσουν ή αν θα μείνουν στον δρόμο είστε γελασμένοι. Ήδη αισθάνονται και ζούνε έτσι.
Επειδή η ενημέρωση που έχετε για την Ελλάδα ενδεχομένως να έρχεται από αυτούς που έχουν γεμάτη την κοιλιά τους σας ενημερώνω ότι κάνετε λάθος. Αυτός που έχει χάσει τα πάντα δεν ενδιαφέρεται για μια μελλοντική καταστροφή.
Με εκτίμηση
Φλωράς Γιώργος
Πανεπιστημίου 59 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +302105232621 email george.floras@floras.gr

Το διαβάσαμε από το: Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2015/01/blog-post_5371.html#ixzz3PYedHYI5

ΔΝΤ. Καταστρέψαμε την Ελλάδα, αλλά σώσαμε την υπόλοιπη Ευρώπη

dnt


Η ΔΟΛΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ PSI ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ! Αφού ξεφόρτωσαν ομόλογα πάνω στην πλάτη του δημοσίου ρημάζοντας την χώρα για τρία χρόνια με το παραμύθι ότι την “σώζουν”, τώρα “ομολογούν”!
Που είναι τώρα οι γελοίοι, αγράμματοι ή μισθωμένοι ινστρούκτορες που μιλούσαν για “σωτήρες” και “ευλογία”;
Να παραδεχτεί δημόσια σημαντικά λάθη που έγιναν στο σχέδιο διάσωσης της Ελλάδας ετοιμάζεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο πλαίσιο μιας κρίσιμης αξιολόγησης των
χειρισμών του στο πεδίο αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης της Ευρωζώνης.

Όπως μεταδίδει το Dow Jones Newswires, σε έγγραφο που κυκλοφόρησε εσωτερικά με ένδειξη «αυστηρά εμπιστευτικό» και βρέθηκε στα χέρια της Wall Street Journal, ο διεθνής Οργανισμός παραδέχεται ότι υποτίμησε σημαντικά τη ζημιά που η συνταγή λιτότητας προκάλεσε στην ελληνική οικονομία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η αντίδραση στην κρίση έδωσε χρόνο στην Ευρωζώνη να περιορίσει τις επιπτώσεις για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Το ΔΝΤ παραδέχεται ότι παρέβη τους ίδιους του τους κανόνες για να κάνει το διογκούμενο χρέος της Ελλάδας να φαίνεται βιώσιμο, καθώς η χώρα δεν ικανοποιούσε τρία από τα τέσσερα κριτήρια του ΔΝΤ για παροχή στήριξης. Στη διάρκεια των τριών προηγούμενων ετών, ένας αριθμός αξιωματούχων του ΔΝΤ, συμπεριλαμβανομένης της γενικής διευθύντριας, Christine Lagarde, διατείνονταν επανειλημμένως πως το χρέος της Ελλάδας είναι «βιώσιμο» -πιθανό να εξοφληθεί πλήρως και έγκαιρα.

με πληροφορίες από το http://www.capital.gr

olympia.gr

Ποιοί οδήγησαν την χώρα σε αυτά τα χάλια και ποιά είναι η λύση

ελευθερωστε την οικονομιαΓράφει ο Γιάννης Τ.

Τέσσερις παράγοντες οδηγησαν τη χώρα εδω που είναι με την ανοχή μας:

1ος Παράγοντας ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ.

Ολα αυτά τα χρόνια συγκυβερνούσαν με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Θυμηθείτε τους συνδικαλιστές πρώτα Κομματικά Στελέχη—μετά Βουλευτές—μετά Υπουργοί π.χ. Πιπεργιάς ΔΕΗ, Κουτσούκος ΑΔΕΔΥ, Μαυρικος, Πρωτοπαπας, Θεωνας, Μανωλης, Κανελλοπουλος, ΓΣΕΕ, Κουσελάς ΟΤΟΕ, Τσουκαλάς ΟΤΕ και πολλοι αλλοι. Η μεγαλύτερη καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων και παραχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έγινε επι των ημερών τους καθώς γνωρίζουν να χειρίζονται τους εργαζόμενους.

2ος Παράγοντας ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ –ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ–ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ.

Οι εργολάβοι που αναλάμβαναν εργα απο το δημοσιο, ως συνηθως οι ιδιοι, ΔΕΙΤΕ τις κατασκευαστικές και τα έργα που εχουν πάρει ως σήμερα ΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΑΒΑΞ και αλλες οδήγησαν τον πλούτο σε ορισμένους οι οποιοι στη συνεχεια αγόρασαν Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ποδοσφαιρικες ομάδες και απόκτησαν εξουσία. Δεν ελέχγανε την εξουσία αλλά τους πολιτικούς με παρεμβάσεις, στηρίξεις πολιτικών να βγουν βουλευτές και τα παιδιά τους ή οι δημοσιογράφοι τους έγιναν και αυτοί πολιτικοί.

3ος Παράγοντας ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ–ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.

Οι αγαπημένες μας τράπεζες που ανήκαν κάποιες σε μεγαλοοικογένειες π.χ. Λατσης ή αλλες ενεργειακες επιχειρησεις χρηματοδοτουντο απο αυτές με δάνεια αλλα επισης και τα πολιτικά κόμματα καθώς και τα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης η ανήκαν σε αυτούς πχ. Ομιλος Βαρδινογιαννη. Τα χρέη περάσαν σε εμάς γιατι τα δάνεια πανε στις τράπεζες αλλά επιβαρυνουν το ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ που το πληρώνουμε εμείς.

4ος Παράγοντας ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ.

Μέσω του ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης κυρίως το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ που κυβέρνησαν απο το 1974 και μετά. Αυτό έγινε με αναξιοκρατία και διορισμούς απο το παράθυρο ώστε μόνο τα εκάστοτε κομματικά στελέχη να προωθούνται σε θέσεις ευθύνης προκειμένου να μην υπάρχουν αντιστάσεις και για τη λήψη αποφάσεων. Η συνωμοσία της σιωπής και γιαυτό δεν υπάρχει ισχυρή δημόσια διοίκηση να αντιταχθεί στους πολιτικούς. Επίσης οι πολιτικοί δεν έχουν ευθύνες. Απο υπηρέτες έγιναν άρχοντες και ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ και υστερα τους εφταιγε η Βασιλευομένη Δημοκρατία. Τουλάχιστον τότε είχαμε μόνον ΕΝΑ.

5ος Παράγοντας ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ,

Ναι νομίσατε οτι τη γλυτώσατε. Εμ.. έχουμε ευθυνη ολοι μας λογω έλλειψης αντίστασης με σκοπό να ικανοποιηθούν ολες οι απαιτήσεις μας, δεν σκεφτόμαστε να παράγουμε, καταναλώναμε, αδιαφορούσαμε για τους γύρω μας, είχαμε μπεί σε ανταγωνισμό και καταναλωτικό δηθεν. Επειδιξίες του ψευτικου πλούτου μας απο δανεικά και αγύριστα. Χωρίς ηθικούς φραγμούς σαν τον άσωτο υιο μακρια απο το Θεό, τις ηθικές αξίες και παραδόσεις μας η πλειοψηφία μας.

Η ΛΥΣΗ;

ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ. ΟΤΑΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΠΑΨΕΙ ΚΑΙ Η ΑΝΟΧΗ ΜΑΣ. Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΘΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ. ΘΑ ΕΝΣΤΕΡΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ -ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ–ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ—ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΗΘΙΚΟΤΗΤΑ-ΘΕΟΣΕΒΕΙΑ-ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ.

Το διαβάσαμε από το: ΠΟΙΟΙ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΛΙΑ …ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2013/02/blog-post_3861.html#ixzz2LdEU46Uf

Το τέταρτο ράιχ και η απάτη του χρέους


The Blotch

Το όνειρο του Χίτλερ για μια ενωμένη Ευρώπη, κάτω από την μπότα της Γερμανίας, και με την συνεργασία της Γαλλίας του Vichy, πλησιάζει στην πραγματοποίησή του.

Η τελευταία συμφωνία που επιτεύχθηκε, προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση χρέους, αντικατέστησε τα στούκας και τα τανκς. Εκεί που απέτυχαν οι σιδερόφρακτες στρατιές, πέτυχε η μεγάλη τραπεζική απάτη, μέσω της οποίας δημιουργήθηκε τεχνητά η λεγόμενη κρίση χρέους της Ευρώπης.

Πρόκειται για πόλεμο με άλλα μέσα. Όπου οι ψυχολογικές μέθοδοι αντικατέστησαν τα όπλα, αλλά όπου το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: Η διάλυση των εθνικά κυρίαρχων κρατών, και η επικράτηση του Deutchland uber alles!

26 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να συμμετάσχουν σε μια νέα δημοσιονομική ένωση, στην οποία και θα παραδίδουν τα δημοσιονομικά τους ζητήματα για έλεγχο και έγκριση.

Τα 2 από τα 26 αυτά κράτη είναι βεβαίως βεβαίως η Γερμανία, και η βοηθός της Γαλλία. Δυο χώρες που κάποτε προσπάθησαν να κατακτήσουν την Ευρώπη, αλλά απέτυχαν. Την μια φορά με τον Ναπολέοντα, και την άλλη με τον Χίτλερ. Έτσι σήμερα, 24 κράτη αποδέχονται τον έλεγχο και την κυριαρχία των δημοσιονομικών τους, αλλά και της εθνικής τους κυριαρχίας, να τα έχουν οι δυο αυτές χώρες.

Η κρίση χρέους ήταν μια συνειδητή εξαπάτηση, από πλευράς των πολυεθνικών τραπεζικών οργανισμών. Η μόνη χώρα που εξαιρέθηκε είναι η Βρετανία, η οποία σίγουρα δεν μετάνιωσε που δεν εντάχθηκε στο ευρώ. Μάλιστα, οι Βρετανοί καλά θα κάνουν να αρχίσουν ετοιμασίες για κλείσιμο των Στενών της Μάγχης, και να θυμηθούν τους εθνεγερτικούς λόγους του Winston Churchill, από την εποχή του πολέμου.

Τους τελευταίους μήνες η δημοκρατία πέθανε στην Ιταλία και στην Ελλάδα, αφού η Γερμανία και η Γαλλία, μαζί με τους τραπεζικούς τους εταίρους, φρόντισαν να απομακρύνουν τους δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες των χωρών αυτών, και να βάλουν στη θέση τους φασιστικά καθεστώτα, που κατευθύνονται από μη εκλεγμένες μαριονέτες, με δικτατορικές όμως εξουσίες.

Και όλα αυτά γιατί; Επειδή η Ελλάδα και η Ιταλία, όπως και η υπόλοιπη ευρωζώνη, μπούκωσαν με ψεύτικο χρήμα που δημιουργήθηκε από το πουθενά, και που δεν έχει καμία μα καμία πραγματική αξία.

Οι οικονομίες των κρατών είναι πλέον εξαρτημένες από αυτό το πλαστό χρήμα, και κάποιοι επιτήδειοι προκάλεσαν μια ψεύτικη κρίση, με ψεύτικο χρήμα, ώστε να εκβιάσουν τα κράτη με σκοπό να τους παραδώσουν αυτοβούλως την εθνική τους κυριαρχία.

Υπολογίζεται πως όλα τα κράτη του πλανήτη χρωστάνε συνολικά πάνω από $100 τρισεκατομμύρια. Πρόκειται για ένα ποσό που απλά δεν υπάρχει, που ποτέ δεν υπήρχε, και που ποτέ δεν θα υπάρξει. Από αυτό και μόνο αποδεικνύεται ότι η κρίση χρέους είναι τεχνητή, πλαστή, και κατασκευασμένη, και δεν είναι παρά μια τεράστια απάτη, που έχει ως σκοπό την υποδούλωση των λαών στους σκοτεινούς επιχειρηματίες που ελέγχουν τα παγκόσμια πράγματα.

Δυστυχώς, οι λαοί της γης είναι πλέον τόσο υπνωτισμένοι από τα κύματα alpha της τηλεόρασης, από το φθόριο στο νερό (που παρεμπιπτόντως, το εφηύραν οι Ναζί, για να κρατούν ήρεμους τους κρατούμενους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης), από τα chemtrails, από το πρόγραμμα χειραγώγησης του κλίματος HAARP, και ποιος ξέρει τι άλλο, με αποτέλεσμα να πιστεύουν το οτιδήποτε τους σερβίρουν τα κατευθυνόμενα από τις ελίτ ΜΜΕ. Το μήνυμα των ελίτ μεταδίδεται συστηματικά και ανελλιπώς, κάθε μέρα και κάθε νύχτα, από τα καθεστωτικά ΜΜΕ.

Έχουμε γίνει τόσο πειθήνια ηλίθιοι, που ευχαρίστως απεμπολούμε την ελευθερία μας, και τα δικαιώματά μας, για χάρη του …. χαρτιού.

Είμαστε τόσο παράφρονες, που περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αυτό που φοβόμαστε είναι ένα κομμάτι από χαρτί, χωρίς καμιά αξία, στολισμένο με τις απεικονίσεις και τα πορτρέτα κάποιας βασίλισσας, ή κάποιου προέδρου, και για χάρη του οποίου είμαστε διατεθειμένοι να σκλαβωθούμε.

Πρέπει να ξυπνήσουμε. Όλα αυτά είναι σικέ, και ψεύτικα. Όλα είναι μια οργανωμένη απάτη. Είμαστε θύματα ενός πελώριου ψυχολογικού πειράματος χειραγώγησης, που το πραγματοποιούν κάποιοι εγκληματίες, με την συναίνεση των εκλεγμένων ηγετών μας. Πρόκειται για μια εγκληματική πράξη σε μεγάλη κλίμακα. Και ίσως για την μεγαλύτερη εξαπάτηση των λαών, όλων των εποχών.

Απόδοση: S.A.
kostasxan.blogspot

Ούκ αν λάβεις παρά του μή έχοντος

Γράφει ο Δευκαλίωνας
http://stoxasmos-politikh.blogspot.com/

Η Αχερουσία λίμνη ήταν η πύλη του Άδη. Από εκεί πέρναγαν υποχρεωτικά οι ψυχές για να κατέβουν στον Κάτω Κόσμο, στον οποίο βασίλευε ο θεός Άδης. Οι ψυχές περνούσαν την λίμνη με την βοήθεια βάρκας της οποίας λεμβούχος ήταν ο Χάρων. Όταν ο Χάρων μετέφερε μία ψυχή ζητούσε και τα αντίστοιχα ναύλα με την εξής χαρακτηριστική φράση «Άποδος ω τρισκατάρατε τα πορθμεία» (μεταφρ. Πλήρωσε τα ναύλα κακορίζικε) και ο…
νεκρός πλήρωνε την μεταφορά στον κάτω κόσμο με το νόμισμα που κατ’ έθιμο του έβαζαν στο στόμα οι συγγενείς του. Όμως ακόμα και σε αυτή την διαδικασία υπήρξε μία χαριτωμένη αλλά άκρως διδακτική εξαίρεση. Όταν ο Χάροντας μετέφερε τον Μένιππο και ζήτησε με την γνωστή φράση τα ναύλα πήρε την εξής αποστομωτική απάντηση: «Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος» (μεταφρ. Δεν μπορείς να πάρεις από έναν που δεν έχει).
Ακολουθεί ένας καβγάς μεταξύ του Χάροντα και του Μένιππου, η οποία καταλήγει σε πλήρη αδιέξοδο για τον Χάροντα αφού ούτε την ψυχή του Μένιππου μπορεί να γυρίσει πίσω στον κόσμο των ζωντανών, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει και το απαραίτητο νόμισμα λόγω άκρατης φτώχειας των συγγενών του Μένιππου για να πληρωθεί. Τη λύση την δίνει ο θεός Ερμής που εξηγεί στον Χάροντα ότι ο Μένιππος είναι ένας αληθινά ελεύθερος άνθρωπος που δεν λυγίζει μπροστά σε καμία δυστυχία.
Ο παραπάνω μύθος αναφέρεται στους νεκρικούς διαλόγους του Λουκιανού και δυστυχώς για εμάς τους νεότερους Έλληνες τείνει να έχει πρακτική εφαρμογή. Το ανιστόρητο βαθειά αντιδραστικό και νεοφιλελεύθερο ευρωπαϊκό διευθυντήριο, σε αγαστή συνεργασία με το εγχώριο κυρίαρχο πολιτικό-οικονομικό σύστημα, επιχειρεί μέσα από τις αλλεπάλληλες άκρως νεοφιλελεύθερες αλλά ταυτόχρονα και απόλυτα ανεφάρμοστες δανειακές συμφωνίες (Μνημόνιο, Μεσοπρόθεσμο) να μεταφέρει τον πλούτο της χώρας στις τσέπες των διεθνών δανειστών. Μεταφορά πλούτου που γίνεται γρήγορα και χωρίς την τήρηση των εντελώς απαραίτητων νόμιμων διαδικασιών (αφού δεν έχει γίνει καν η απογραφή του νόμιμου χρέους) και σίγουρα με υποτιμημένες τιμές έναντι της πραγματικής του αξίας.
Γιατί όμως αποτυγχάνουν όλες αυτές οι δανειακές συμφωνίες; Γιατί υιοθετούν και στοχεύουν απολύτως ανέφικτους στόχους αφού σχεδιάζονται ακριβώς για να αποτύχουν; Σε απλά Ελληνικά, παρ’ ότι είναι απολύτως οφθαλμοφανές ότι αυτές οι συμφωνίες δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν με τον κυνικό εκβιασμό «Συμφωνείστε αλλιώς δεν θα πάρετε την δόση», επιβάλλουν τελικά την άποψη τους. Έτσι όταν προκύψει η αναμενόμενη αποτυχία, ζητάνε ακόμα περισσότερα, τα οποία παίρνουν καταδικάζοντας την χώρα στον μαρασμό και την μιζέρια.
Μοιραία αργά ή γρήγορα θα γίνουν εκλογές. Και τότε οι Έλληνες δεν θα παρασυρθούν από λόγια υποσχέσεις και εκβιασμούς. Ο χρόνος που πέρασε μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 έδειξε πόσοι από αυτούς που θα διεκδικήσουν την ψήφο μας στάθηκαν όρθιοι και πολέμησαν την μνημονιακή λαίλαπα και πόσοι από αυτούς προσπάθησαν να κοροϊδέψουν τους Έλληνες. Φτάνει η ώρα που θα αναμετρηθούν οι πατριωτικές δυνάμεις που σταθερά έλεγαν ΟΧΙ και ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΝ, με όσους συνομιλούσαν στα παρασκήνια με το ΔΝΤ και τον Dominique Strauss-Kahn ενώ ταυτόχρονα μας έλεγαν δημόσια είτε ότι η ξένη επιτήρηση είναι τεχνική βοήθεια που θα εκσυγχρονίσει το κράτος, είτε ότι το μνημόνιο είναι απαραίτητο για να γίνει η χώρα μας σύγχρονη, είτε άλλες παρόμοιες ανοησίες.
Φτάνει η ώρα που η φράου Μέργκελ θα καταλάβει ότι οι εκβιασμοί τελείωσαν και ότι πρόλαβε να πάρει το πήρε, διότι αν συνεχίσει την ίδια άκαμπτη γραμμή θα υποχρεωθεί να πληρώσει πάρα πολλά. Και δυστυχώς για εσάς φράου Μέργκελ τα γερμανόπουλα είναι συνηθισμένα να πίνουν πολύ και άριστης ποιότητας γάλα. Αρκεί και μόνο να σκεφτούμε ότι σε μία ενδεχόμενη Ελληνική χρεοκοπία οι κάτοχοι των Ελληνικών CDS θα εισπράξουν 25 δις ευρώ, ενώ τα αγόρασαν μόνο 5 δις ευρώ. Φαντασθείτε και υπολογίστε τι έχουν να εισπράξουν οι κάτοχοι των Ιταλικών ή των Ισπανικών CDS.
Φτάνει, Φράου Μέργκελ …η ώρα του Μένιππου! Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος!

press-gr.blogspot

Κόσμος πνιγμένος στα χρέη

Γράφει ο Γιώργος Δελαστίκ

Λαίλαπα μέτρων κατ’ απαίτηση της ΕΕ μέσω τρόικας και χωρίς καμιά διάθεση αντίστασης εκ μέρους της κυβέρνησης Παπαδήμου και των κομμάτων που τη στηρίζουν απειλεί τους Ελληνες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος άδειας – πράγμα που σημαίνει μείωση των αποδοχών όλων των εργαζομένων κατά 15%. Κατάργηση του κατώτατου μισθού (751 ευρώ μεικτά, που σημαίνει γύρω στα 600 ευρώ καθαρά), με στόχο να πέσουν οι χαμηλότεροι μισθοί στα… τρία – τέσσερα κατοστάρικα, όταν ακόμη και στη… Σλοβενία (!!!) της πρώην Γιουγκοσλαβίας ο κατώτατος μισθός είναι 748 ευρώ μεικτά!

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, πράγμα που θα οδηγήσει σε χρεοκοπία τα Ταμεία, αν δεν βρεθεί άλλος τρόπος αναπλήρωσης των πόρων που θα χαθούν με το μέτρο αυτό. Πολιτικά αφελής είναι όποιος πιστεύει ακόμη ότι στόχος της ασκούμενης πολιτικής είναι η μείωση του δημόσιου χρέους. Αυτά αποδείχθηκαν παραμύθια της Χαλιμάς. Στρατηγικός στόχος της ΕΕ είναι να μειωθούν στο μισό ή και στο ένα τρίτο οι μισθοί και οι συντάξεις των Ελλήνων, όλων των εργαζόμενων Ελλήνων και μικρομεσαίων και από αυτήν τη σκοπιά η κυβέρνηση Παπανδρέου παίρνει άριστα στο έργο της!

Η τρόικα απειλεί ότι θα διατάξει την κυβέρνηση Παπαδήμου να νομοθετήσει αυτά τα μέτρα εξολόθρευσης των Ελλήνων εργαζομένων και τη Βουλή των Ελλήνων να τα υπερψηφίσει, εκβιάζοντας υπουργούς και βουλευτές ότι δεν θα δώσει τα λεφτά του νέου δανείου σωτηρίας και ταυτόχρονα αφελληνισμού των τραπεζών της χώρας μας. Το χαρτί εκβιασμού είναι βεβαίως ισχυρό. Οδηγεί, όμως, την Ελλάδα όλο και πιο κοντά σε κατάσταση κοινωνικής έκρηξης και βίας. Η αποσταθεροποίηση των κοινωνικών συμμαχιών του συστήματος επεκτείνεται ραγδαία, ακόμη και αν εκατομμύρια εργαζομένων υποκύψουν προσωρινά.

Ολη η Ευρώπη βράζει, άλλωστε. Οι κυβερνήσεις αρπάζουν κοινωνικό πλούτο αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από τους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους και τον μεταφέρουν με σκανδαλώδη τρόπο στις τράπεζες. Την Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011, η ΕΚΤ έδωσε μέσα σε μία και μόνη ημέρα το ασύλληπτο ποσό των 489,19 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 523 ευρωπαϊκές ιδιωτικές τράπεζες για τρία χρόνια με επιτόκιο 1%. Μισό τρισ. ευρώ σε μία μέρα με 1%! Θα επαναλάβει, μάλιστα, την κίνηση τον Φεβρουάριο, προανήγγειλε!

Χρέη 725 δισ. ευρώ πρέπει να πληρώσουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες μέσα στο 2012 και μάλιστα το 40% αυτού του ποσού (280 δισεκατομμύρια) πρέπει να το πληρώσουν το πρώτο τρίμηνο της νέας χρόνιας. Κόλαση θα γίνει! Πού να μείνουν λεφτά για τα κράτη; Τα κράτη που πρέπει να πληρώσουν 8 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στο 2012. Ποιος θα τους τα δανείσει, αν δεν «κόψουν χρήμα» οι κεντρικές τράπεζες; Οι υπερχρεωμένες ιδιωτικές τράπεζες, για τις οποίες δαπανήθηκαν τρισεκατομμύρια ευρώ και δολάρια για να σωθούν; Οχι, βέβαια. Γι’ αυτό οι κυβερνήσεις αρπάζουν όσο περισσότερα μπορούν από τους εργαζόμενους.

Υπερέβη τα 55 τρισ. δολάρια το συνολικό δημόσιο χρέος όλων των χωρών του κόσμου – σχεδόν ίσο, δηλαδή, με το ΑΕΠ όλου του πλανήτη το 2011! Και για να μη μας ζαλίζουν με το χρέος της Ελλάδας ή της Πορτογαλίας, αρκεί να πούμε ότι το μισό του παγκόσμιου δημόσιου χρέους το έχουν οι δύο ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου: οι ΗΠΑ (15 τρισεκατομμύρια) και η Ιαπωνία (13 τρισεκατομμύρια δολάρια)! Ακολουθεί η ΕΕ με περίπου 13 τρισεκατομμύρια κι αυτή, εκ των οποίων πάνω από 10 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι το χρέος των κρατών της Ευρωζώνης! Οι ζάπλουτοι χρωστάνε, όχι οι φτωχοί! Μόλις στο 60,3% του ΑΕΠ ανερχόταν το 1991 το δημόσιο χρέος ειδικά των βιομηχανικών κρατών (γι’ αυτό, άλλωστε, και στο Μάαστριχτ, που έγινε την ίδια χρονιά, ορίστηκε στο 60% ο σχετικός δείκτης). Το 2011, όμως, το δημόσιο χρέος αυτών των κρατών ξεπέρασε ήδη το 100%! Ποιος φταίει; Οι μισθοί των εργαζομένων; Οχι, βέβαια, αφού ελάχιστα αυξήθηκαν ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Μόνο πολιτική λύση μπορεί να υπάρξει, πάντως, στο πρόβλημα του δημόσιου χρέους παγκοσμίως. Στενά οικονομική λύση στο πλαίσιο της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής δεν υπάρχει. Θα αποφασίσει το Βερολίνο να αλλάξει πολιτική; Αν ναι, υπάρχει ελπίδα για την Ευρώπη. Αν όχι, θα γίνουμε μάρτυρες τρομερών κοινωνικών αναστατώσεων και ίσως εξεγέρσεων.

kostasxan.blogspot