Η εκπαίδευση τον 5ο π.Χ. αιώνα

Ορόσημο για τον παγκόσμιο πολιτισμό και ειδικότερα για την εκπαίδευση αποτελεί ο 5ος π.Χ. αιώνας της κλασικής Ελλάδας. Στην αρχαία Αθήνα καθιερώνεται ένα εκπαιδευτικό σύστημα με βασικές συνιστώσες τις γραμματικές γνώσεις, τη μουσική αγωγή και τη γύμναση του σώματος, που αποτελεί τη βάση της εκπαίδευσης μέχρι σήμερα, ενώ η εισαγωγή του παιδιού στις ηθικές αξίες ξεκινούσε από το οικείο περιβάλλον. Ο σκοπός της αγωγής ήταν η ελεύθερη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας, η αρμονική και τέλεια ανάπτυξη σώματος και πνεύματος. Σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την προσπάθεια για την καλλιέργεια των παιδιών έχουν οι δάσκαλοι, που εξειδικεύουν τον τρόπο και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, με
αποκορύφωμα την εκπαιδευτική αντίληψη των μεγάλων φιλοσόφων.
Όπως αναφέρει ο Πλάτωνας: «Στην Αθήνα, οι άνθρωποι με φροντίδα και επιμέλεια διδάσκουν και νουθετούν τα παιδιά. Πρώτα πρώτα η τροφός, η μητέρα, ο παιδαγωγός και ο ίδιος ο πατέρας φροντίζουν πως θα γίνει καλό παιδί, διδάσκοντάς του το δίκαιο και το άδικο, το ωραίο και το άσχημο. Ύστερα απ’ αυτά, όταν τα παιδιά φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία, οι γονείς τα στέλνουν στα σπίτια των δασκάλων, όπου οι γραμματιστές φροντίζουν να μάθουν γραφή και ανάγνωση, οι κιθαριστές με το να διδάσκουν λύρα τα κάνουν πιο εκλεπτυσμένα και προσπαθούν να εξοικειώσουν την ψυχή τους με το ρυθμό και την αρμονία. Ακόμα τα παιδιά συχνάζουν στα γυμναστήρια και τις παλαίστρες, όπου οι παιδοτρίβες κάνουν τα σώματά τους πιο δυνατά για να μην αναγκάζονται να δειλιάζουν εξαιτίας της κακής σωματικής κατάστασης.» [1].

Οι Αθηναίοι φρόντιζαν ώστε η παιδευτική επίδραση προς τους νέους να ασκείται και στην κοινωνική ζωή, μέσα από τις θρησκευτικές τελετές και γιορτές, στις οποίες οι νέοι συμμετείχαν ενεργά χορεύοντας και ψάλλοντας. Εξάλλου, το θέατρο, οι αγώνες, τα μνημεία τέχνης, όλα συνδυάζονταν για να προσδώσουν και να εντυπώσουν στους νέους την αίσθηση της τάξης και της ωραιότητας.

Τα πρώτα στάδια
Το πρώτο στάδιο εκπαίδευσης ήταν της προσχολικής και σχολικής ηλικίας, όπως αυτή της Μύρτιδας. Την πρώτη την αναλάμβανε η μητέρα ή η τροφός και αποσκοπούσε στην καλλιέργεια των έμφυτων ικανοτήτων του παιδιού, στη μεταλαμπάδευση της πίστης στους θεσμούς και τις αξίες, και στην προετοιμασία του να δεχθεί τη σχολική εκπαίδευση, που άρχιζε συνήθως στα επτά χρόνια. Μέχρι αυτή την ηλικία η αγωγή των παιδιών ήταν κοινή, στη συνέχεια όμως τα δύο φύλα διαχωρίζονταν.
Εκπαίδευση κοριτσιών
Τα αγόρια διδάσκονταν ποικίλες γνώσεις από ειδικούς δασκάλους, ενώ τα κορίτσια συνέχιζαν τη εκπαίδευση μέσα στην οικογένεια, με σκοπό να μάθουν να οργανώνουν και να διαχειρίζονται τις υποθέσεις του σπιτιού, αφού συνήθως δεν ήταν εφικτό να πάρουν ανώτερη μόρφωση. Η αγωγή ήταν ηθική και πρακτική. Η νέα έπρεπε να μένει συνεχώς στο σπίτι, ασχολούμενη με. την υφαντική, την πλεκτική και τη ραπτική.
« Ελάχιστα να βλέπει, ελάχιστα να ακούει, ελάχιστα να λέει » και μ’ αυτό τον τρόπο αποδείκνυε τη σωφροσύνη της, όπως αναφέρει ο Ξενοφώντας. [2]

Ωστόσο, τα κορίτσια των πολύ εύπορων οικογενειών λάμβαναν στοιχειώδεις γνώσεις γραφής, ανάγνωσης, μυθολογίας και μάθαιναν να κάνουν λογαριασμούς και να απαγγέλλουν ποιήματα.

Ποια τύχη άραγε είχε η Μύρτις;

didaskalia001

Επιτύμβια στήλη που απεικονίζει κορίτσι που διαβάζει
(Βρετανικό Μουσείο)

Οι δάσκαλοι

Η σχολική αγωγή ήταν ιδιωτική και οι γονείς πλήρωναν τους δασκάλους, ενώ η διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού μέσα από το σχολείο επηρεαζόταν σε ένα μεγάλο μέρος από τη δυναμική της ομάδας. Αξιοσημείωτο είναι ότι μέχρι τα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα οι νέοι Αθηναίοι λάμβαναν μόνο τη στοιχειώδη εκπαίδευση. «Οι Αθηναίοι Περικλής, Φειδίας, Σοφοκλής, που γεννήθηκαν το 490 π.Χ. και που διέπρεψαν στην πολιτική, τις τέχνες και τα γράμματα, δεν είχαν λάβει παρά μια μόρφωση όχι ανώτερη των σύγχρονων δημοτικών σχολείων».[3]

Παιδαγωγός

Ο Παιδαγωγός, έμπιστος δούλος, συνόδευε το παιδί στο Διδασκαλείο μέχρι τα δεκαπέντε του χρόνια, κουβαλούσε τα πράγματά του, το πρόσεχε στο δρόμο και στην ανάγκη το τιμωρούσε, παραμένοντας στο σχολείο μέχρι το τέλος των μαθημάτων, η διάρκεια των οποίων ήταν εξάωρη.

Γραμματιστής

Από τον πρώτο του δάσκαλο, το γραμματιστή, ο μικρός Αθηναίος μάθαινε ανάγνωση, συλλαβισμό, γραφή, καλλιγραφία, ορθογραφία και αριθμητική. Οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να κάθονται σε δίφρους (σκαμνιά), έχοντας στα γόνατά τους τα πινακίδια πάνω στα οποία έγραφαν. Οι γραμματιστές κάθονταν σε καθί­σματα, τους λεγόμενους θρόνους ή κλισμούς, και τους επέβλεπαν. Τα πινακίδια ήταν αλειμμένα με κερί και επάνω σε αυτό το υλικό χαράσσονταν τα γράμματα με τη βοήθεια της γραφίδας. Η γραφίδα ήταν ένα αντικείμενο μυτερό από τη μια πλευρά, ώστε να μπορεί εύκολα ο μαθητής να χα­ράσσει τα γράμματα και πλατύ από την άλλη για να ισιώνει το κερί και να μπορεί να ξαναγράψει.. Οι μαθητές οι οποίοι δεν διέθεταν πινακίδιο με κερί, συνέλεγαν όστρακα από τα κεραμικά εργαστήρια ή από τον δρόμο, τα οποία και πάλι μπορούσαν να τα χαράξουν ή να γράψουν πάνω σ’ αυτά με μελάνι.

didaskalia002

Ερυθρόμορφο αγγείο 5ου αιώνα π.Χ
που απεικονίζει μαθητές με τον γραμματιστή,
τον κιθαριστή και τον παιδαγωγό
(Αρχαιολογικό Μουσείο Βερολίνου)

Κιθαριστής

Απαραίτητο στοιχείο για την εκπαιδευτική ολοκλήρωση θεωρούσαν οι Αθηναίοι τη μουσική, η οποία σύμφωνα με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη εμπνέει στις ψυχές την αίσθηση της αρμονίας, της τάξης, της ωραιότητας και περιορίζει τα ανθρώπινα πάθη. Τη μύηση στην τέχνη της μουσικής αναλάμβανε ο Κιθαριστής, που εξασκούσε τον μικρό Αθηναίο στο τραγούδι, τη λύρα, την εκμάθηση και την απαγγελία των ποιημάτων του Ομήρου, του Θέογνη και του Σόλωνα.

Παιδοτρίβης

Τη σωματική εκγύμναση των μαθητών φρόντιζε ο Παιδοτρίβης. Οι γυμναστικές ασκήσεις στην Παλαίστρα καλλιεργούσαν το αθλητικό πνεύμα και την άμιλλα, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ισορροπία δύναμης και χάριτος. Προετοίμαζε μάλιστα τους μαθητές και για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες, με σκοπό οι καλύτεροι να λάβουν μέρος στους Ολυμπιακούς.

Μέθοδος διδασκαλίας

Η μέθοδος διδασκαλίας την οποία χρησιμοποιού­σαν οι αρχαίοι γραμματιστές βασιζόταν στην τεχνική της απομνημόνευσης. Οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να αποστηθίσουν την αλφάβητο, όχι μόνο με την κανονική σειρά (α, β, γ…) αλλά και με την αντίστρο­φη (ω, ψ, χ…). Στη συνέχεια προχωρούσαν στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής των συλλαβών και κατέληγαν σε ολόκληρες λέξεις. Με την πάροδο του χρόνου σταδιακά ο μαθητής προέβαινε στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένων.
Ο γραμματιστής ήταν αυστηρός και απαιτούσε από τους μικρούς Αθηναίους υπακοή και συμπεριφορά που χαρακτήριζε ενάρετο άνθρωπο αλλά και καλό πολίτη. Συχνά η συμμόρφωση των μικρών μαθητών γινόταν με μη αποδεκτές μεθόδους, όπως απεικονίζεται σε οινοχόη της εποχής.

didaskalia003

Αττική οινοχόη που απεικονίζει τιμωρία μικρού μαθητή
(Μουσείο Βερολίνου)

Ο ρόλος του δασκάλου κατά τον Σωκράτη

Αυτή την εικόνα του δασκάλου έρχεται να αλλάξει ο Σωκράτης, όπως παρουσιάζεται από τον Πλάτωνα. Η αγωγή ως θεία επιταγή και χρέος προς την πολιτεία, ασκείται από το δάσκαλο αφιλοκερδώς σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, όχι μόνο με τη διδασκαλία αλλά και με το παράδειγμα της προσωπικής του ζωής Ο δάσκαλος συγκρατεί την οργή του, δεν παραφέρεται, είναι έτοιμος να συγχωρήσει, το μίσος και η μνησικακία δεν έχουν θέση στην ψυχή του. Περιφέρεται στις οδούς για να πείσει τους πολίτες ότι δεν πρέπει να δώσουν το προβάδισμα στο σώμα και τα πλούτη, αλλά να ασχοληθούν για την τελειοποίηση της ψυχής.

Μια νέα σχέση προβάλλει μεταξύ μαθητή και δάσκαλου. Η διδασκαλία παύει να είναι προσφορά και αποδοχή γνώσεων, καθίσταται από κοινού αναζήτηση για να ανακαλύψουν την αληθινή γνώση, η οποία βρίσκεται στην ανθρώπινη φύση.

didaskalia004

Ερυθρόμορφο αγγείο 5ου αιώνα π.Χ
που απεικονίζει μαθητές να διαβάζουν
και να παίζουν λύρα
(αρχαιολογικό Μουσείο Βερολίνου)

[1 ] Πλάτων, Πρωταγόρας 325c-326c (ελεύθερη μετάφραση)

[2] Ξενοφώντος Οικονομικός, κεφ.11

[3] H. Marrou, “ Histoire de l’ Education dans l’ Antiquité »

Βιβλιογραφία

Άπαντα Πλάτωνος, Εταιρεία Ελληνικών εκδόσεων

Η Αγωγή διαμέσου των αιώνων τόμος Α΄, Γ.Ξέκαλου-Γ.Παπαγεωργίου

Διδακτική – Γενική Διδακτική ,τόμος Α΄ , Αθανάσιος Β. Βερτσέτης

Κοινωνική Ψυχολογία , τόμος Β΄, Δ. Γεώργα

Πηγές

Ιστορικά θέματα , τεύχος 14

«Ο Χάρης του Θεαγένη» , Ιστορικό ανάγνωσμα , Νώντας Έλατος

΄Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

ΝΟΗΣΙΣ (πύλη της αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας). Κέντρο διάδοσης επιστημών και μουσείο τεχνολογίας.http://ift.tt/1dKrQnq

http://www.myrtis.gr/

(από τη Φωτεινή Ζέρβα, δασκάλα)
olympia.gr

Βρετανοελληνικές σχέσεις στην εκπαίδευση…OBE

teras-kopaidas
Για τις υπηρεσίες του στιςβρετανο-ελληνικές σχέσεις στο τομέα της Εκπαίδευσης!!!

Appointed Member of the Order of the British Empire for his services to UK-Greek relations in the field of education.

(Το ΟΒΕ σημαίνει – Order of the British Empire)

Και διερωτάται ένας ποίες υπηρεσίες προς τις «βρετανο-ελληνικές σχέσεις στο τομέα της Εκπαίδευσης», τις πλαστογραφίες του επιτήδειου και κακόφημου ξενοκίνητου κέντρου CDRSEE στην Θεσσαλονίκη;

david of greece

Αφορμή το πρόσφατο άρθρο του Παναγιώτη Αποστόλου « Η ΠαγκόσμιαΕξωπολιτική Εξουσία» που αναφέρεται στην τελευταία διάσκεψη της γνωστής Λέσχης Bilderberg. Ολόκληρο το άρθρο που αναδημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα Λονδίνουwww.tanea-london.net ο αρθρογράφος αναφέρει τα ονόματα όσων Ελλήνων παρευρέθηκαν σε τέτοιες συνεδρίες.

«…Γιώργος Παπανδρέου (4), Θεόδωρος Πάγκαλος (3), Άννα Διαμαντοπούλου (3), Γιώργος Αλογοσκούφης (3), Κώστας Καραμανλής, Ντόρα Μπακογιάννη, Ευάγγελος Βενιζέλος, Θάνος Βερέμης, Ευθύμιος Χριστοδούλου, Γεράσιμος Αρσένης, Στέφανος Μάνος, Ανδρέας Ανδριανόπουλος κ.α.

Από πλευράς επιχειρηματικού κόσμου αξιοπρόσεκτες οι παρουσίες των κ.κ.Γεώργιου Δαυίδ (Coca Cola ) και ΛουκάΤσούκαλη (ΕΛΙΑΜΕΠ) που μετέχουν ανελλιπώς σε όλες τις συνεδριάσεις των τελευταίων χρόνων, Γιάννη Κωστόπουλου( creditbank ) κ.α.

Επίσης, αξιοπρόσεκτη η συμμετοχή του μόνου ‘Έλληνα δημοσιογράφου, ΑλέξηΠαπαχελά, σε συνεδριάσεις της Λέσχης το 2002 και το 2008.

Αυτές τις ημέρες ( 9-12 Ιουνίου) στο ξενοδοχείο Suvrettahouse στο St. Moritzτης Ελβετίας πραγματοποιείται το ετήσιο συνέδριο της λέσχης Bilderberg με την παρουσία από Ελληνικής πλευράς τωνμόνιμων πια Τσούκαλη και Δαυίδ, του κ. Χαρδουβέλη (Δ/ντής Οικονομικών και επικεφαλής έρευνας της EurobankEFG ) και βεβαίως του Τσάρου της Οικονομίας μας, του κ. ΓιώργουΠαπακωνσταντίνου.

Είναι τυχαία η πρόσκληση της συμμετοχής του κ. Παπακωνσταντίνουετούτη τη στιγμή στην λέσχηBilderberg;

O κ. Παπακωνσταντίνου έχει ιερή υποχρέωση, που απορρέει από το Σύνταγμα της χώρας στην οποία είναι Υπουργός, να ενημερώσει την Βουλή των Ελλήνων και τον Ελληνικό λαό για όλες τις συνομιλίες που έγιναν στο παρόν συνέδριο και αφορούν την πατρίδα μας…»

http://www.tanea-london.net/ANALYSIS11-12/Analysis7.html

Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει άμεσα η συμμετοχή του Γεώργιου Α. Δαυίδ γιατί ο άνθρωπος αυτός συν άλλων θέσεων είναι μέλος του Δ.Σ. της ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ (Ελλάδος), μέλος του Δ.Σ της Τράπεζας Κύπρου, μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, του τουρκόφιλου καιανανικού ΕΛΙΑΜΕΠ με τους διάφορους «Βερέμηδες» και του εξίσου τουρκόφιλου λεγόμενου Κέντρου για την Δημοκρατία στα Βαλκάνια κακοφήμως γνωστό ωςCDRSEE. Το οποίο ανέλαβε από ξένα κέντρα να πλαστογραφήσει αγρίως την ιστορία χωρών των Βαλκανίων περιλαμβανομένων Ελλάδας και Κύπρου όπως θέλει και βολεύει την Τουρκία και το χρηματοδοτείται από το βρετανικό Φόρειν ΄Οφις και το αμερικανικό Στέιτ Ντεπάρτμεντκαι πολλούς άλλους, με κύριους επίσης χρηματοδότες την ΚΟΚΑ ΚΟΛA…

http://www.tanea-london.net

olympia.gr

Hanna Bilderberg-Diamantopoulou


Λεφτά για την εκτύπωση σχολικών βιβλίων και για τον διορισμό δασκάλων και καθηγητών δεν υπάρχουν. Ή μάλλον υπάρχουν αλλά είναι προς …βρώσιν κάποιων, χρόνια, ευνοημένων υπαλληλίσκων των εκάστοτε ανθελληνικών κυβερνήσεων. Το ίδιο έργο συνεχίζεται ακατάπαυστα και από την μνημονιακή κυβερνητική παρέα. Προκλητική, όπως πάντα, η κ. Hanna Bilderberg-Διαμαντοπούλου, επιχορηγεί, με υπουργική απόφαση, τους συνδικαλιστές της ΓΣΕΕ για το έτος 2011 με 970.000,00 ευρώ.

Η απόφαση υπογράφηκε στις 29.07.2011 και αναφέρει επί λέξει: «επιχορηγούμε το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, για το 2011, με το ποσό του 970.000 ευρώ». Αξιοσημείωτο, βέβαια, είναι ότι την ημέρα της υπογραφής, το μεν υπουργείο Οικονομικών κατέθετε τροπολογία με την οποία μπαίνει λουκέτο σε δεκάδες φορείς του Δημοσίου, στο πλαίσιο της δήθεν δημοσιονομικής «εξυγίανσης» και του γενικού ξεπουλήματος, ο δε κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μόσιαλος έδινε διευκρινήσεις για το πώς και πόσοι υπάλληλοι θα πάρουν το δρόμο της εφεδρείας.
Ηλίου φαεινότερον ότι τα αιματηρά οικονομικά μέτρα εξόντωσης των ελληνικών νοικοκυριών προσβλέπουν στην πλουσιοπάροχη και άκρως κομματικοποιημένη χρηματοδότηση (για να «κλείνουν» στόματα) των δήθεν «αγανακτισμένων» φυσιογνωμιών της ΓΣΕΕ-αυλοκολάκων της σιωνο-κατευθυνόμενης κυβέρνησης. Και ας βγαίνουν στα εξωνημένα και καθεστωτικά κανάλια να δηλώνουν την δήθεν συμπαράστασή τους στην οικονομική εξουθένωση των Ελλήνων. Όλα είναι ένα θέατρο.

Μια μασκαράτα και μάλιστα καλοσυντηρούμενη (από τους ανθέλληνες πολιτικάντηδες) και χρυσοπληρωμένη, εδώ και 37 χρόνια, από τον μόχθο του Έλληνα… Έλληνα, ξύπνα!

stoxos.gr

Το μέλλον δεν ξεκινά με τις πανελλήνιες εξετάσεις και ούτε τελειώνει

Αν κοιτάξετε τον τοίχο κάποιου σχολείου της γειτονιάς σας, μπορεί και να δείτε γραμμένο ένα σύνθημα βγαλμένο από τη μαθητική σοφία: «Εκεί που ξεκινούν οι Πανελλήνιες, τελειώνει η λογική».
Και εν πολλοίς, έτσι έχουν τα πράγματα. Οι εξετάσεις για την είσοδο στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης, ένα χιλιοταλαιπωρημένο και….
απαξιωμένο σύστημα, ξεκινούν σήμερα, ξεκλειδώνοντας το κουβάρι του μέλλοντος για δεκάδες χιλιάδες νέα παιδιά.

Η αυθυποβολή είναι απροσδιόριστα μεγάλη. Άγχος, αγωνία, πίεση, οικονομική αιμορραγία κάθε οικογένειας για τη φροντιστηριακή ενίσχυση. Και υποσχέσεις για μια καλύτερη ζωή, που υποτίθεται ότι θα ξεκινήσει με την είσοδο σε ένα Πανεπιστήμιο ή ένα ΤΕΙ. Υποτίθεται…

Στην πραγματικότητα, οι νέοι υποψήφιοι έχουν σήμερα μια από τις πολλές ή… λιγότερο πολλές ευκαιρίες που θα τους δοθούν στη συνέχεια της ζωής τους. Αυτό και μόνο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Το μέλλον τους, κατά μεγάλο βαθμό βρίσκεται στα δικά τους χέρια. Να θυμούνται όμως ακόμη, ότι το μέλλον ανήκει σε εκείνους που το προετοιμάζουν. Και ας προετοιμάζονται να το διεκδικήσουν.

ksipnistere.blogspot

Εσπερινά σχολεία

«Είκοσι ημέρες πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις, μας λέει το υπουργείο Παιδείας να γράψουμε κι εμείς το πρωί, μαζί με τους άλλους μαθητές. Δεν μπορούμε, γιατί εμείς δουλεύουμε. Ως τώρα, δίναμε το απόγευμα εξετάσεις. Δεν μας καταλαβαίνει το υπουργείο Παιδείας». Αυτά υποστηρίζουν σπουδαστές των Εσπερινών Λυκείων. Κι έχουν δίκαιο. Ο μαθητής Σάββας Αμαραντίδης, λέει συγκεκριμένα: «Το 90% των μαθητών δουλεύουμε το….
πρωί.

Δεν έχουμε καθόλου χρόνο για διάβασμα. Το πρόβλημα αυτό το έχουμε έτσι κι αλλιώς. Τώρα έρχεται το υπουργείο και 15 – 20 μέρες πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις μας λέει «παιδιά δεν θα δώσετε εξετάσεις το απόγευμα, αλλά θα δώσετε το πρωί. Μας λένε να πάρουμε άδεια από τις δουλειές μας. Σε έναν παραμυθένιο κόσμο αυτό ίσως και να ήταν εύκολο. Στον πραγματικό κόσμο, σε αυτόν που ζούμε, το μόνο που έχουν διάθεση να κάνουν οι εργοδότες είναι να μας απολύσουν και όχι να μας δώσουν άδειες. Ήδη δύο από τους συμμαθητές μας έχουν ζητήσει άδεια από τη δουλειά τους και τους έχουν αρνηθεί. Όπως μου λένε τα παιδιά είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται κάτι τέτοιο. Τα προηγούμενα χρόνια δίνανε εξετάσεις κανονικά σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας του σχολείου τους». Ενάντια σε όλες τις αντιξοότητες, οι μαθητές των Εσπερινών, κάθε βράδυ παρακολουθούν τα μαθήματα και προσπαθούν να προετοιμαστούν όσο αυτό είναι δυνατόν για τις επερχόμενες εξετάσεις. Ας τους κατανοήσει το υπουργείο… Δεν είναι και τόσο δύσκολο το θέμα!!!

ksipnistere.blogspot

Ο Κώστας Βουτσάς φώναζε σε ένα έργο του. » ένα σχολείο ρε παιδιά» ένα σχολείο. Η Διαμάντω με το μποτοξ κλείνει τα σχολεία. (συγχώνευση) το λένε τώρα με το δντ.

Μαργαριτάρια στο βιβλίο βιολογίας 3ης Λυκείου

Γράφει ο συνεργάτης μας, συγγραφέας – λαογράφος Γιώργος Λεκάκης

Το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος «μπερδεύει» ποιος ήταν ο μαθητής και ποιος ο διδάσκαλος, όταν γράφει για τον… Αριστοτέλη και τον… Πλάτωνα!..
Είναι λυπηρό, έως τραγικό να συναντά κανείς τέτοιες ασυναρτησίες, ανακρίβειες και τέτοιους μαργαρίτες στα βιβλία που εγκρίνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, που…
εκδίδει ο Οργανισμός Εκδόσεως Διαδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) και υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας (όχι εθνικής πια, αφού δεν επιτελεί κανέναν εθνικό σκοπό η παιδεία κατά την κυρία Διαμαντοπούλου)… Και κυκλοφορούν κατά χιλιάδες και διανέμονται στα Ελληνόπουλα…
Αλλά αυτήν την… κοτσάνα που εμπεριέχει το βιβλίο Βιολογίας της Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας, που τυπώθηκε σε 110.000 αντίτυπα (έκδοση θ’) και που μοιράσθηκε την τρέχουσα σχολική χρονιά, στα σχολειά μας, πού να την φανταστεί κανείς;..
Στη σελίδα 120 και εντός εγχρώμου πλαισίου γράφει:

«Ο Αριστοτέλης, όμως, όπως και ο μαθητής του ο Πλάτωνας, πίστευε στη σταθερότητα των ειδών»…

Κάποιος πρέπει να πει σε όλους τους εμπλεκομένους κυρίους συγγραφείς να ξανακαθήσουν στα θρανία και να μάθουν από την αρχή την ιστορία, με την οποία καταπιάνονται. Διότι είναι επαγγελματίες. Και η άγνοια είναι δολοφονικό όπλο στα χέρια τους…

Το μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία, που μαθητής ξεπερνούσε τον διδάσκαλο, η αλληλουχία Σωκράτης-Πλάτων-Αριστοτέλης, δεν το έχουν ποτέ ακουστά; Κανείς δεν τους είπε πως ο Αριστοτέλης ήταν διδάσκαλος του Μ. Αλεξάνδρου, και άρα – τουλάχιστον – έπεται του Πλάτωνος; Κανείς δεν έλεγξε τα γραφόμενα αυτών των συγγραφέων;
Και στο τέλος-τέλος, πρέπει να είναι κανείς προφέσορας για να γνωρίζει πως ο Πλάτων ήταν διδάσκαλος του Αριστοτέλους; (Επιμένω, ο διδάσκαλος λέγεται έτσι επειδή δίδει. Εάν του αφαιρεθεί το πρώτο «δι» και μείνει σκέτος «δάσκαλος» δεν θα έχει τίποτε να δώσει πια, εννοιολογικώς)…
Σημειώνω, πως την παρατήρηση αυτής της ανιστορησιάς δεν την έκαμα εγώ, από μόνος μου, δε θέλω να δρέψω τέτοιες δάφνες, αλλά κάποιοι μαθητές της Γ΄ Λυκείου του 6ου Λυκείου Καλλιθέας, οι οποίοι μου επεσήμαναν την παράγραφο, σκασμένοι στα γέλια και πνιγμένοι στα χάχανα…
Και αμέσως παρακάτω, το ίδιο βιβλίο, γράφει το εξής αμίμητο, επειδή Πλάτων και Αριστοτέλης πίστευαν στην σταθερότητα των ειδών: «γεγονός που συνέβαλε στο να ατονήσει η αρχαία εξελικτική σκέψη. Αυτή η αντίληψη της σταθερότητας των ειδών επικράτησε επί 2.000 χρόνια, μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα»…
Αυτή η οπτική θα μπορούσε να είχε γραφεί ως εξής: «Την θεωρία της εξελίξεως την είχαν τόσο καλά τεκμηριώσει στα κείμενά τους οι Πλάτων και Αριστοτέλης, που επικράτησε επί 2.000 χρόνια, μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, χωρίς να μπορούν όλοι οι επιστήμονες που έζησαν όλο αυτό το διάστημα, να διατυπώσουν κάτι καλύτερο ή να την ανατρέψουν»… Εξαρτάται από το ποια διάσταση θέλει να δώσει κανείς στην ελληνική σκέψη…
Για την ιστορία, να αναφέρω πως οι συγγραφείς αυτού του βιβλίου είναι βιολόγοι, δόκτορες και καθηγητές – αυτό ουδόλως μειώνει την ευθύνη τους, ίσα-ίσα που την ενισχύει ακόμη περισσότερο, κατά τη άποψή μου – και μάλιστα είναι ολόκληρη ομάδα για την α΄ έκδοση (Σμ. Αδαμαντιάδου, Μ. Γεωργάτου, Χρ. Γιαπιτζάκης, Λ. Λάκκα, Δ. Νοταράς, Ν. Φλωρεντίν, Γ. Χατζηγεωργίου, Ολ. Χαντηκωντή), που ενισχύθηκε από «ομάδα αναμόρφωσης» της α΄ έκδοσης (Μ. Καλαϊτζιδάκη, Γ. Πανταζίδη), ενώ υπεύθυνη για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ήταν η Β. Περάκη. Υπήρχε και «ομάδα κρίσης» (Σ. Κουσουλάκος, Α. Καστορίνης, Αθ. Καψάλης) και μια φιλόλογος, η οποία έκανε την γλωσσική επιμέλεια, η Μ. Κλειδωνάρη…
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό, για να πουν στα παιδιά των ανθρώπων που τους πλήρωσαν – ανάμεσα στα άλλα, τα της επιστήμης τους – πως… ο Αριστοτέλης είχε μαθητή τον Πλάτωνα…
Για του λόγου το αληθές, στην φωτογραφία το απόσπασμα όπως υπάρχει στο εν λόγω βιβλίο…
Τώρα καταλαβαίνω και το περίφημο αρχαίο δελφικό παράγγελμα «Παιδείας αντέχου»… Είχαν… προβλέψει φαίνεται τότε, τα χάλια στα οποία θα περιπέσει κάποτε η παιδεία μας και ήθελαν να μας προετοιμάσουν να την αντέχουμε… Αλλά έως πότε;

ksipnistere.blogspot

Καταργήσεις, συγχωνεύσεις σχολείων

Δυστυχώς η παιδαγωγική προσέγγιση του μαθητή όπως την γνωρίζαμε έως σήμερα στο σχολείο θα αποτελεί παρελθόν μετά την επιλογή του Υπουργείου παιδείας για την συγχώνευση – κατάργηση σχολικών μονάδων .Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού μαθητών θα δημιουργήσουν απρόσωπα σχολεία με επιπτώσεις που γνωρίζουμε από αντίστοιχες τέτοιες πρακτικές σε άλλες χώρες . Οι τοπικές κοινωνίες ανησυχούν σε όλη τη χώρα, γονείς, μαθητές , εκπαιδευτικοί είναι ανάστατοι με αυτή την επιλογή και τις προθέσεις και δηλώνουν αντίθετοι στις συγχωνεύσεις που πολύ σύντομα θα βιώσουμε . Η ηγεσία του…
Υπουργείου παιδείας αδιαφορεί για κάθε άλλη πρόταση
Όλοι γνωρίζουν ότι ο στόχος του Υπ. Παιδείας είναι η εξοικονόμηση πόρων χωρίς να ενδιαφέρονται για την δυνατότητα επιβίωσης του δημόσιου σχολείου . Τα προηγούμενα χρόνια με τις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού, οι κυβερνήσεις της υποτέλειας προσπάθησαν να ακυρώσουν στην συνείδηση της κοινής γνώμης τον παιδαγωγικό ρόλο του δημόσιου σχολείου . Στα επιχειρήματα της ακύρωσης του παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου συνέτεινε και η αδιαφορία μερίδας εκπαιδευτικών που λειτούργησαν μακριά από την ανάγκη να αναδείξουν το πολυποίκιλο λειτουργηματικό τους ρόλο .
Σήμερα το ΥΠ.Ε.Π. κλείνει πάλι τα μάτια μπροστά στο πρόβλημα της υποβάθμισης του παιδαγωγικού μας ρόλου ,αφού με τις συγχωνεύσεις/ καταργήσεις, οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να διδάξουν σε τμήματα 30 /35 μαθητών .
Όταν δημιουργούνται πολυπληθή τμήματα στα σχολεία και συσσωρεύεται μεγάλος αριθμός μαθητών ανά σχολική μονάδα , οι έρευνες έδειξαν ότι αυξάνεται το άγχος , η ανασφάλεια καθώς τα περιστατικά παραβατικότητας και βίας μεταξύ των μαθητών .
Τα σχολείο πρέπει να έχει περιορισμένο αριθμό μαθητών/τριών ,κυρίως στις μικρές ηλικίες , ώστε να αισθάνεται κάθε παιδί ασφάλεια ,να νιώθει την αναγνώριση, να αντιμετωπίζεται από το διδακτικό προσωπικό σαν οντότητα , έχει την ανάγκη και θέλει τον έλεγχο και την καθοδήγηση . Ο μαθητής έχει το αισθητήριο της κρίσης και με τα μάτια του μετράει την επιβράβευση ή την απόρριψή του . Το παιδί πρέπει να λειτουργεί σε όρια που θέτει η εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από τον κανονισμό λειτουργίας , καθώς επίσης να υπάρχει σταθερό πρόγραμμα λειτουργίας που ελέγχει , καθοδηγεί , ενισχύει και επιβραβεύει κάθε δραστηριότητά του . Η ανάγκη αυτή του μαθητή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη όταν μάλιστα από τα σχολεία μας απουσιάζει εντελώς το επιστημονικό προσωπικό της υποστήριξης όπως ψυχολόγοι , κοινωνικοί λειτουργοί ,κ.λ.π. Στο νέο πολυπληθές σχολείο μειώνεται δραστικά η δυνατότητα να λειτουργούν οι παραπάνω δυνατότητες .
Με το νέο υπερπληθές τμήμα του κάθε πολυπληθούς σχολείου που επιδιώκει να δημιουργήσει το Υπ. παιδείας , περιορίζονται οι δυνατότητες των εκπαιδευτικών να εφαρμόζουν διαφορετικές παιδαγωγικές μεθόδους ,προσεγγίσεις κατά περίπτωση μαθητή ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες και ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή τους . Μειώνεται δραστικά η δυνατότητα να επιλέγονται ευεργετικές ομαδικές μέθοδοι διδασκαλίας, μέσα στην τάξη ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και το επίπεδο μαθητών .
Το σχολείο δεν λειτουργεί χωρίς προγραμματισμό και στόχους. Αποτελεί βασική κοινωνική οντότητα τμήμα του κοινωνικού περιβάλλοντος, δεν διασφαλίζει μόνο την γνώση αλλά την κοινωνική ένταξη και μόρφωση. Το σχολείο της γειτονιάς είναι το παιδαγωγικό εργαστήρι διαμόρφωσης της προσωπικότητας του νέου μαθητή. Δηλώνει την συναισθηματική ενότητα μεταξύ των ανθρώπων του συγκεκριμένου χώρου , την σχέση του σχολείου με την τοπική κοινότητα , την κοινωνική προέλευση της γειτονιάς το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
Η σχέση αυτή λειτουργεί αμφίδρομα , τροφοδοτείται με στοιχεία που αναπτύσσουν πολύπλοκους δεσμούς αλληλεπίδρασης που ενισχύουν την μορφωτική δύναμη του σχολείου της κοινότητας ή της γειτονιάς .
Άραγε γιατί πάνε σε κατάργηση του περιφερειακού σχολείου, ποιός είναι λόγος να στερηθεί η τοπική κοινότητα, η γειτονιά το σχολείο της ;
Γνωρίζει το υπουργείο παιδείας ότι με τις συγχωνεύσεις δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα σε αρκετές οικογένειες, που θα αλλάξουν τόπο κατοικίας , για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην σχολική φοίτηση των παιδιών τους;
Γνωρίζει ότι είναι δύσκολο να μεταφέρονται καθημερινά με λεωφορεία μαθητές πόσο εξαιρετικά μεγάλες χρονοβόρες και επικίνδυνες είναι οι καθημερινές μετακινήσεις ;
Γνωρίζει ότι πολλοί μαθητές θα εγκαταλείψουν την υποχρεωτική εκπαίδευση;
Θα επιλέξει , για παράδειγμα ο μετακινούμενος μαθητής κάτοικος του Αστακού που φοιτά στο ΕΠΑΛ Κατοχής σε περίπτωση κατάργησής του, να μεταβαίνει καθημερινά στο ΕΠΑΛ Μεσολογγίου ή μήπως αναγκασθεί να εγκαταλείψει το σχολείο . Μήπως όμως έτσι θα αυξηθεί η μαθητική διαρροή ;
Ο ΄΄ εξορθολογισμός΄΄ που επικαλείται η ηγεσία του ΥΠ. παιδείας είναι πρόφαση που συγκαλύπτει μια αντίληψη εξοικονόμησης πόρων σύμφωνα με τις επιλογές και τις κατευθύνσεις της Τρόϊκας .Για πόσο ακόμη θα παραμείνουν αδιάφοροι ;
οι σύλλογοι γονέων , τα πενταμελή / δεκαπενταμελή των σχολείων τα σωματεία των δασκάλων /καθηγητών .Είναι αναγκαίο να βρεθούν σε κοινό βηματισμό , ώστε να ανατρέψουν αυτές τις πολιτικές επιλογές που είναι επιλογές υποβάθμισης και διάλυσης του δημόσιου σχολείου .

Κούστας Κώστας
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Αντιπρόεδρος Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ

Κάτω τα χέρια από την παιδεία και τα παιδιά

Γράφει η evi
Το θέμα της Παιδείας στη χώρα μας θα ακουστεί και θα συζητηθεί πολύ την ερχόμενη εβδομάδα με τις απεργίες που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη και την Τετάρτη 22 και 23 του Φλεβάρη των εκπαιδευτικών. Ένα από τα σημεία αναφοράς είναι η συγχώνευση σχολείων και σε ορισμένα ακόμα και η κατάργησή τους. Επιτέλους κα Διαμαντοπούλου αυτό ήταν το προεκλογικό σας πρόγραμμα; Απαξίωση των μαθητών , των δασκάλων, των καθηγητών; Για πιο νέο σχολείο μιλάμε; Για πιο ψηφιακό σχολείο; Καταργώντας τον Ο.Ε.Δ.Β και βάζοντας ακόμα πιο βαθιά το χέρι στις τσέπες των γονιών, οι οποίο θα κληθούν ενδεχομένως να αγοράσουν τα σχολικά βιβλία σε φυσικά πολύ υψηλότερες τιμές από αυτές που είχε Ο.Ε.Δ.Β, αφού θα δοθούν σε μεγαλοεκδοτικές εταιρίες;…
Καταργώντας το οργανισμό, η σκέψη ήταν τα βιβλία να γίνουν ψηφιακά….πως θα γίνουν, με τι πόρους; Ή θα κληθούν να γίνουν χορηγοί για μια ακόμα φορά οι γονείς; Και γιατί η ευφάνταστη σκέψη στο τέλος της χρονικής χρονιάς να επιστραφούν τα χρησιμοποιημένα βιβλία από τους μαθητές;
Το άλλο θέμα των συγχωνέψεων των σχολείων ,σε επιστολή της προς τους δημάρχους, η υφυπουργός Παιδείας, Εύη Χριστοφιλοπούλου, έχει αποσαφηνίσει ότι τα κριτήρια των συνενώσεων – ιδρύσεων σχολικών μονάδων είναι παιδαγωγικά, όπως η εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και των καινοτόμων δράσεων του νέου σχολείου. Υπογραμμίζει, δε, ότι από τις συνενώσεις εξαιρούνται απομακρυσμένες, δύσβατες και ακριτικές περιοχές.
Και ερωτώ πως μπορεί να είναι παιδαγωγικό , όταν σε μία τάξη θα στοιβάζονται 30 παιδιά; Ποιο θα είναι το επίπεδο μάθησης; Μηδαμινό, δε μπορεί να πιστεύει κανείς νοήμων άνθρωπος πως γίνεται καλύτερο μάθημα σε μια τάξη των 30 μαθητών, αντί π.χ για 20 ή 25….
Που μας οδηγούν όλα αυτά; Με λίγα λόγια η μάθηση και Παιδεία θα γίνει για τους έχοντες και κατέχοντες… όπως πριν πολλά…..πολλά χρόνια.
Αυτά είναι λίγα από αυτά που μας ετοιμάζουν….γιαυτό γονείς παρακαλώ πολύ, όταν δεχτείτε πρόσκληση για ενημέρωση στα σχολεία των παιδιών σας , είναι απαραίτητο να παρευρεθείτε, όλοι συλλογικά πρέπει επιτέλους να δράσουμε , δεν μπορούν να υποθηκεύουν και το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας….

http://grizosgatos.blogspot.com/2011/02/blog-post_8270.html#more

Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης εκπαίμπει ΣΟΣ

Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), ο μοναδικός Δημόσιος φορέας Τουριστικής Εκπαίδευσης, ή άλλοτε γνωστή σε όλους Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, που…
εκπαίδευσε τα περισσότερα στελέχη που υπηρετούν μέχρι σήμερα τον Τουρισμό, εκπέμπει απεγνωσμένα SOS !
Από τον Οκτώβριο 2010 το Δ.Σ. του Συλλόγου Τακτικού Προσωπικού, είχε ενημερώσει εγκαίρως όλους τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων της Βουλής και στελέχη του αρμόδιου Υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού, ότι ο Ο.Τ.Ε.Κ. δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει πλήρως, αν δεν εξαιρεθεί από τις οριζόντιες περικοπές που εξήγγειλε η Κυβέρνηση. Παρά όμως την ενημέρωση και ενώ ο Ο.Τ.Ε.Κ.
ζήτησε έγκριση προϋπολογισμού 20.000.000€, ο αρμόδιος για τον Ο.Τ.Ε.Κ. Υφυπουργός κ. Νικητιάδης, ενέκρινε χρηματοδότηση μόνο 12.855.000 € που σύμφωνα με νεώτερα στοιχεία θα διαμορφωθεί τελικά
στα 10.798.000€ !!! Μείωση δηλαδή περίπου 50%! .
Η Διοίκηση του Οργανισμού παρά τις συνεχείς επισημάνσεις και διαμαρτυρίες των εκπροσώπων των εργαζομένων, αποδείχθηκε ανίκανη να επεξεργαστεί τα νέα δεδομένα και να ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που περνούν οι εργαζόμενοι στον Ο.Τ.Ε.Κ., αλλά κυρίως οι εκπαιδευόμενοι των Σχολών μας. Παρακολουθεί απλά τις εξελίξεις, που μέρα με την μέρα γίνονται
χειρότερες, καθώς πλην των εργαζομένων που ετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις, έχει ξεσηκωθεί και η μαθητική κοινότητα, λόγω της καθυστερημένης έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου κατά τρεις (3)μήνες αφ’ ενός, αλλά κυρίως λόγω της προβληματικής λειτουργίας (Σημειώνεται ότι η εκπαιδευτική περίοδος ξεκίνησε αντί για τις 15/10/2010 που προβλεπόταν, στις 10/01/2011!). Πιο συγκεκριμένα
η κατάσταση στον ΟΤΕΚ είναι δραματική, καθώς:
► Λόγω έλλειψης τροφίμων πολλά εκπαιδευτήρια παρ’ ότι είναι και οικοτροφεία υπολειτουργούν, με
αποτέλεσμα να υποσιτίζονται οι οικότροφοι μαθητές μας, πολλοί από τους οποίους είναι ανήλικοι!
Ήδη στο Εκπαιδευτήριο της ΕΠΑ.Σ. Ναυπλίου οι οικότροφοι μαθητές μας επιβιώνουν με την βοήθεια των Ξενοδόχων της περιοχής Τολού, οι οποίοι προσέφεραν καταψυγμένα τρόφιμα και λαχανικά στο
Εκπαιδευτήριο-Οικοτροφείο, για την σίτιση και εκπαίδευση των παιδιών, μετά από έκκληση της Δ/ντριας του Εκπαιδευτηρίου.
► Λόγω έλλειψης κονδυλίων τα εκπαιδευτήρια και η Κεντρική Υπηρεσία του ΟΤΕΚ, λειτουργούν
υπό τον κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών, καθώς στα πλαίσια των περικοπών δεν προσελήφθηκαν
καθαρίστριες και η απόφαση του Δ.Σ. να αναθέσει τον καθαρισμό σε εξωτερικά συνεργεία, έμεινε στον
αέρα καθώς δεν υπάρχουν χρήματα για την κάλυψη της υγιεινής των μαθητών και των εργαζομένων. Ήδη η Κεντρική Υπηρεσία καθαρίζεται με πρωτοβουλία και υλικά των εργαζομένων, ενώ στα εκπαιδευτήρια επικρατούν συνθήκες στρατού. Οι εκπαιδευόμενοι καθαρίζουν τους χώρους που στεγάζονται, σιτίζονται και εκπαιδεύονται.
► Λόγω της μεγάλης περικοπής της χρηματοδότησης του Οργανισμού, υπάρχουν διαμαρτυρίες παιδιών που κρυώνουν λόγω έλλειψης θέρμανσης. Τα εκπαιδευτήρια αδυνατούν να καλύψουν τους
εργαζόμενους με είδη ατομικής υγιεινής, γραφική ύλη και στα παιδιά όχι μόνο δεν δίνονται βιβλία, αλλά τους ανακοινώθηκε ότι θα επιβαρυνθούν με προσωπικό κόστος την φωτοτύπηση των σημειώσεων των καθηγητών τους.

► Για τους ίδιους λόγους πολλά εκπαιδευτήρια-οικοτροφεία λειτουργούν χωρίς φύλαξη, καθώς δεν υπάρχουν όχι μόνο χρήματα, αλλά ούτε πιστώσεις για την συγκεκριμένη δαπάνη.
► Λόγω έλλειψης υλικών δεν πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων στα
εργαστήρια μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής τέχνης.
► Υπάρχουν εκπαιδευτήρια που λειτουργούν ακόμα και χωρίς πιστοποιητικά πυρασφάλειας, καθώς έχουν λήξει εδώ και αρκετούς μήνες ή δεν εκδόθηκαν ποτέ και σήμερα η διοίκηση απλά διαπιστώνει την
έλλειψή τους, καθώς τα οικονομικά του Οργανισμού δεν επιτρέπουν ούτε αυτή την δαπάνη.
Όλα τα παραπάνω προβλήματα είναι μόνο η αρχή. Οι όποιες προμήθειες υπήρχαν στα εκπαιδευτήρια
από την προηγούμενη χρονιά τελειώνουν. Οι εργαζόμενοι και οι μαθητές μας δεν θα μείνουν απαθείς στο σοβαρότατο κοινωνικό πρόβλημα, καθώς υπάρχει θέμα επιβίωσης πια, όχι μόνο του Οργανισμού, αλλά κυρίως των εργαζομένων και των παιδιών που μένουν, σιτίζονται και εκπαιδεύονται στα Εκπαιδευτήρια-
Οικοτροφεία μας.
Ο ΟΤΕΚ πρέπει να χρηματοδοτηθεί άμεσα για να συνεχίσει το τεράστιο κοινωνικό έργο που
προσφέρει στην Τουριστική Εκπαίδευση με επιτυχία από το 1936. Πως είναι δυνατόν να πετύχουμε αναβάθμιση στην Τουριστική εκπαίδευση που ζητάει και ο ΣΕΤΕ, όταν ήδη έκλεισαν φέτος οι Σχολές
Ξεναγών Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Κέρκυρας; Όταν ήδη έκλεισαν Τμήματα Επαγγελματικών Σχολών Εστιατοριακής Τέχνης; Και έπεται συνέχεια, καθώς ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός δεν φτάνει ούτε για να κοροϊδέψουμε τους 3.000 σπουδαστές-μαθητές που εκπαιδεύονται στις 2 Ανώτερες
Σχολές, τις 8 Επαγγελματικές Σχολές–Οικοτροφεία, τα 7 Ι.Ε.Κ., τα 33 Τμήματα Μετεκπαίδευσης και τις Σχολές Ξεναγών σε όλη την Ελλάδα.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Τακτικού Προσωπικού του Ο.Τ.Ε.Κ., ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό αυτή την ύστατη στιγμή:
► Να εγκρίνει τον αρχικό προϋπολογισμό του Ο.Τ.Ε.Κ. για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.
► Να ζητήσει τις παραιτήσεις του Προέδρου και των διορισμένων μελών του Δ.Σ. καθώς και του Γενικού Δ/ντή του Ο.Τ.Ε.Κ., που παρακολουθούν ως θεατές, ανίκανοι να αντιδράσουν «στο χρονικό του προαναγγελθέντος θανάτου του Ο.Τ.Ε.Κ.» και να ορίσει μακριά από κάθε κομματικό μηχανισμό, έναν
γνώστη της Τουριστικής αγοράς και της Τουριστικής εκπαίδευσης, στο τιμόνι του Οργανισμού.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Τακτικού Προσωπικού του Ο.Τ.Ε.Κ., για όλους τους παραπάνω λόγους και
επειδή ως τα μέσα Φεβρουαρίου κρίνεται η διάσωση του Ο.Τ.Ε.Κ., εφ’ όσον δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού και η ζωή των 800 εργαζομένων
και των 2.800 μαθητών, εξακολουθεί να βρίσκεται σε κίνδυνο χωρίς: πυρασφάλεια, φύλαξη,καθαριότητα, πετρέλαιο και τρόφιμα, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.

Κοινοποίηση:
Γραφείο Πρωθυπουργού
Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού
Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού
Υπουργό Οικονομικών
Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ. ΟΤΕΚ
Γεν. Δ/ντή ΟΤΕΚ
Κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους κομμάτων Βουλής
Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων
Ομοσπονδία εργαζομένων ΟΤΕΚ
Σύλλογος καθηγητών Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων
Σύλλογος Καθηγητών και Επιμελητών ΟΤΕΚ
Σύλλογος εργαζομένων Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
Σύλλογος εργαζομένων Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
Μέσα μαζικής ενημέρωσης

thesecretrealtruth.blogspot