Τα Δωδεκάνησα σε διεθνές καθεστώς


2171
Οι στόχοι τής Τουρκίας καί ή αμηχανία τών Αθηνών

ΟΧΙ μόνον Αμηχανία, αλλά και αδράνεια χαρακτηρίζει την στάση των Αθηνών, πού υφίστανται αλλε­πάλληλες ταπεινώσεις ένώ ή Τουρκία σταθερά προωθεί τίς διεκδική­σεις της.

Ανέκαθεν ή Άγκυρα αμφισβητούσε τήν έθνική μας κυριαρ­χία στά Δωδεκάνησα, έπικαλουμένη ότι ή συνθήκη ενσωματώσεως προβλέπει αποστρατιωτικοποίηση.

*Έτσι, αφού έπί σειράν ετών δια­μαρτύρεται κάθε φορά πού τά προ­σεγγίζει στρατιωτικό Αεροσκάφος, τώρα έφθασε στό σημείο νά απαι­τήσει νά μήν προσγειωθεί γιά ανε­φοδιασμό τό πρωθυπουργικό άεροπλάνο!

Διότι τό επιβατηγό αυτό αεροσκάφος τυγχάνει νά Ανήκει στήν Πολεμική Αεροπορία.

Τό χει­ρότερο είναι ότι στήν τουρκική απαίτηση υπεχώρησε ό Έλλην Πρωθυπουργός καί πήγαν γιά άνεφοδιασμό στήν Κύπρο.

Τό θλιβερό δέ είναι ότι ή ελληνική Κυβέρνησις θέλησε νά άποκρίψει τό συμ­βάν.

Καί είναι θλιβερό διότι δει­κνύει τήν Αμηχανία, ίσως δέ καί τίς φοβίες πού διακατέχουν τούς κυ­βερνήτες μας.

Οί όποιοι, έχουν μέν συναινέσει στήν ανάληψη από τό ΝΑΤΟ αποστολών προστασίας ευρωπαϊκών συνόρων στό Αιγαίο, άλλά δέν γνωρίζουμε νά έχουν δώ­σει οδηγίες στους Έλληνες επιτελείς γιά τήν διαμόρφωση τής εντολής καί τών οδηγιών πού πρέ­πει νά δοθούν στά περιπολούντα ΝΑΤΟΐκά πλοία.

Τώρα φθάνουν στό Αιγαίο χωρίς ξεκάθαρους κα­νόνες ένεργείας,

Γνωρίζουν άραγε ότι τήν ίδια στιγμή οί Τούρκοι επιδιώκουν δρα­στηρίω δύο πράγματα;

Πρώτον τήν εξαίρεση τών Δωδεκανήσων άπό τήν ζώνη περιπολιών τού ΝΑ­ΤΟ καί

δεύτερον τήν διαβεβαίωση ότι τά πλοϊα τής Συμμαχίας θά κι­νούνται σέ διεθνή ύδατα.

Δηλαδή δυτικώς τών έλληνικών άκριτικών νησιών, άφού μεταξύ αυτών καί τών τουρκικών ακτών τά χωρικά ύδατα εφάπτονται.

Είναι πολύ πιθανόν, ή δεύτερη απαίτησης τής Τουρκίας νά άπορριφθεί

Είναι όμως παγία τακτική της Άγκύρας νά έπιδιώκει μαξιμαλιστικούς στόχους προκειμένου νά έχει περιθώρια διπλωματικών έλιγμών καί υποχωρήσεων.

Προφανώς έτσι πράττει καί στήν συγκεκριμένη περίπτωση, σκοπεύοντας τελικώς να εξασφαλίσει μόνον τήν εξαίρεση τών Δωδεκανήσων καταγράφοντας έναν ακόμη «πόντο» στήν τακτική τών Αμφισβητήσεων καί τής προωθήσεως τών θέσεων της για έλεγχο τού ανατολικού Αιγαίου μέχρι τόν 25ο μεσημβρινό.

Τήν ίδια στιγμή εντείνονται οί προκλήσεις τής τουρ­κικής αεροπορίας

Στόν αριθμό ρεκόρ τών 22 ανήλθαν οί παραβιάσεις τού έθνίκού έναερίου χώρου χθές μέ δύο έμπλοκές μαχητικών.

Μιά κλιμάκωσις χωρίς προηγούμενο στους τελευταίους μήνες.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΣΤΙΑ
national-pride.org

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s